Taxikári v Prešove sú nahnevaní na primátorku

VýchodSpravodajstvo

Nesúhlasia s presunom parkovísk z pešej zóny na vedľajšie ulice

Prešovskí taxikári húkaním pod oknami mestskej radnice počas rokovania Mestskej rady dali vedeniu radnice i poslancom najavo, že nesúhlasia so zámerom samosprávy zrušiť na Hlavnej ulici vyhradené stanovištia pre taxislužby. Svoj nesúhlas v minulých dňoch prejavili aj podpisom pod petíciu.

Mesto chce posunúť parkoviská určené pre niektoré taxislužby z Hlavnej ulice na vedľajšie - na Weberovu, Hurbanistov a Jarkovú. Mesto argumentuje tým, že touto zmenou chcú vyhovieť tisíckam ľudí, ktorí žiadajú vytlačiť z pešej zóny automobilovú dopravu, jedným z dôvodov je tiež vytvorenie cyklochodníka, ktorý sa napojí na už existujúcu cyklovetvu na Čiernom moste.

Viceprimátor mesta Štefan Kužma uviedol, že na dnešných stanovištiach pre taxíky stoja často autá, ktoré taxíkmi nie sú a prenajímatelia plochy ich využívajú buď pre svoje služobné či súkromné vozidlá, alebo s tichým súhlasom pre autá svojich kamarátov. Samospráva s tým nemôže nič robiť.

Podľa zámeru radnice parkovisko taxíkov spred PKO sa má presunúť na Weberovu ulicu asi sto metrov, od hotela Dukla má ísť za jeho budovu iba 20 metrov ďalej. Taxíky od sochy Krista pri Trojici plánuje mesto presunúť za roh na Jarkovú ulicu.

Foto
Prešovskí taxikári začali v uliciach zbierať podpisy / facebook.com

Dôvodom je cyklochodník

Kužma obhajuje rozhodnutie radnice aj tým, že dnes majú na Hlavnej ulici vyhradené parkoviská iba niektoré „vyvolené“ taxislužby. Po zmene by nové parkoviská pre taxíky mohli využívať všetci taxikári v meste.

„Rušíme akurát miesta na Hlavnej ulici. Chceme ľuďom skutočne tú pešiu zónu dať viac, aby bola aj pre cyklistov. V tých miestach, ako sú niektoré stanovištia taxíkov, tak tam pôjde cyklocestička. Skutočne tie stanovištia taxíkov budeme dávať v blízkosti tých dnešných, vo väčšine prípadov ide len o posun 20 – 30 metrov, či už na ulicu Hurbanistov, Weberovu, alebo na ulicu Jarkovú. Väčší posun, než nejakých 100 – 150 metrov nebude,“ uviedol Kužma. Ako ďalej zdôraznil, po 20.00 hod. môžu taxíky chodiť voľne po Hlavnej ulici celú noc. Nový projekt parkovania taxíkov schválil aj krajský dopravný inšpektorát.

V Prešove je okolo 80 taxíkov, väčších taxislužieb je deväť. Ich majitelia poukazujú na to, že cez pešiu zónu premáva mestská hromadná doprava a vo vyhradenom čase je tu povolené aj zásobovanie predajní. To mesto neplánuje zakázať. Zrušením parkovísk pre taxislužby na Hlavnej ulici im však mesto spôsobí straty.

Taxikári tvrdia, že ich zákazníci v noci nebudú vedieť nájsť a tak prídu o značnú časť tržieb. O pripravovaných zmenách rozhodovalo mesto bez rokovania s nimi. Taxikári žiadajú vedenie mesta o konzultovanie problému. Sú odhodlaní aj na nátlakové akcie formou blokovania ciest.

 

Zdroj: TASR

Komentáre