Technická univerzita oslavuje 70. výročie svojho vzniku

KošiceZaujímavosti

V súčasnosti má deväť fakúlt, na ktorých študuje takmer 9600 študentov.

V roku 1952 bola založená Technická univerzita v Košiciach (TUKE), ktorá si tento rok pripomína 70. výročie svojho vzniku. Pri tejto príležitosti zorganizovala slávnostné zhromaždenie akademickej obce, vernisáž výstavy 70 rokov TUKE v Univerzitnom vedeckom parku Technicom aj večerný koncert v Dome umenia Štátnej filharmónie Košice.

Korene TUKE siahajú do druhej polovice 18. storočia, kedy rakúsko-uhorská panovníčka Mária Terézia zriadila v Banskej Štiavnici Banícku akadémiu, ktorá bola prvou svojho druhu na svete, čím povýšila technické vzdelanie na vysokoškolskú úroveň.

„Dlhoročná snaha o zriadenie prvej technickej vysokej školy na Slovensku bola úspešne zavŕšená 25. júna 1937, keď sa v Košiciach zriadila Vysoká škola technická Dr. M. R. Štefánika,“ povedal kancelár TUKE Pavol Kaleja s tým, že predvojnové udalosti po Viedenskej arbitráži prinútili školu presťahovať sa do Prešova, neskôr do Martina a napokon zakotvila v Bratislave, čím dala základ súčasnej Slovenskej technickej univerzite.

Foto
Technická univerzita v Košiciach bola založená v roku 1952 / TASR

Na základe vládneho nariadenia z 8. júla 1952 vznikla v Košiciach Vysoká škola technická s baníckou, hutníckou fakultou a fakultou ťažkého strojárenstva. Kaleja doplnil, že neskôr pribudli elektrotechnická a stavebná fakulta:

„K zakladateľom školy a jej jednotlivých odborov patrili významné osobnosti, vďaka ktorým bola Vysoká škola technická bezprostredne od svojho vzniku budovaná po vzore európskych technických univerzít.“

Táto vysoká škola bola na základe zákona z 13. februára 1991 premenovaná na TUKE. V súčasnosti má deväť fakúlt, na ktorých študuje takmer 9600 študentov, pričom 23 percent z nich je zo zahraničia.

„Medzinárodné hodnotenia ju pravidelne radia medzi popredné výskumné univerzity na Slovensku a medzi najdôležitejšie v niektorých disciplínach,“ uzavrel Kaleja.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre