Termín podania daňových priznaní sa blíži

KošiceSpravodajstvo

Občanom, ktorí na to zabudnú, hrozí pokuta.

Priznanie k dani z nehnuteľností, za psa, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje sú daňovníci povinní podať do konca januára. Pri nehnuteľnostiach ide o dane z pozemkov, stavieb a priestorov v bytových domoch.

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

„V termíne do 31.1.2022 podáva priznanie za spoločné miestne dane, a to aj za nehnuteľnosť, ktorú nadobudol daňovník v roku 2021, a to kúpou, darom, rozhodnutím súdu, dedením a keď ho nepodal do 30 dní od právoplatnosti dedičského osvedčenia, ako aj za psa, ktorého nadobudol a doteraz nepriznal, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje, ak doteraz neboli správcovi dane priznané,“ uviedla pre Rádio Košice Tatiana Moleková z Oddelenia daní a poplatkov Magistrátu mesta Košice s tým, že občanom, ktorí zabudnú podať daňové priznanie, hrozí pokuta v rozmedzí od 5 do 3-tisíc eur.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

 

Komentáre