Tohtoročná téma MDŽ zdôrazňuje dôležitosť rozmanitosti

SlovenskoZaujímavosti

Je celosvetovou oslavou sociálnych, ekonomických, kultúrnych a politických úspechov nežného pohlavia.

Dnes sa na celom svete pripomína Medzinárodný deň žien (MDŽ), ktorého téma znie Inšpirujte inklúziou.

„Predstavte si rodovo rovnocenný svet. Svet bez predsudkov, stereotypov a diskriminácie. Svet, ktorý je rozmanitý, spravodlivý a inkluzívny. Svet, kde sa odlišnosť cení a oslavuje. Spoločne môžeme upevniť rovnosť žien,“ uvádza sa na stránke venovanej MDŽ, ktorá sa dlhodobo zaoberá rodovou rovnosťou a posilňovaním práv žien.

Téma kampane zdôrazňuje dôležitosť rozmanitosti, posilnenie postavenia žien vo všetkých aspektoch spoločnosti a podčiarkuje kľúčovú úlohu inklúzie pri dosahovaní rodovej rovnosti. Vyzýva na kroky smerujúce k prelomeniu bariér, spochybneniu stereotypov a vytvoreniu prostredia, v ktorom sú všetky ženy cenené a rešpektované.

Dnešok je celosvetovou oslavou sociálnych, ekonomických, kultúrnych a politických úspechov nežného pohlavia.

„Každý rok tento deň slúži ako silná pripomienka pokroku dosiahnutého v oblasti rodovej rovnosti a zdôrazňuje prácu, ktorú je ešte potrebné vykonať,“ uvádza ďalej portál.

Foto
Ilustračná fotografia / Unsplash

Počiatky MDŽ siahajú do 19. storočia. Jeho myšlienka sa začala formovať počas demonštrácií tisícok robotníčok v New Yorku, ktoré žiadali skrátenie pracovnej doby, vyššie platy a volebné práva. Prvý Národný deň žien sa konal na území Spojených štátov amerických 28. februára 1909.

V nedeľu 19. marca 1911 vyšli do ulíc európskych metropol ženy, aby prvýkrát demonštrovali za volebné právo, možnosť zastávať verejné funkcie a proti pracovnej diskriminácii. Prvý sviatok MDŽ v Československu sa konal v roku 1921 a o rok neskôr nadobudol už masový charakter.

V súčasnosti sa pripomína najmä mzdová nerovnosť, diskriminácia na pracovisku, ale aj ekonomické a politické postavenie žien.

 

Zdroj: TASR

Komentáre