Tri stredné školy v Rožňave dostanú novú jedáleň

VýchodSpravodajstvo

Školská jedáleň bola doteraz prevádzkovaná v budove bývalého seminára, ktorý je v majetku Rímskokatolíckej cirkvi.

V piatok 4. októbra oficiálne odštartovala výstavba školskej jedálne na Obchodnej akadémii Rožňava. Slávnostného poklopania základného kameňa stavby sa zúčastnil predseda Košického samosprávneho kraja (KSK), Rastislav Trnka, primátor mesta Rožňava, Michal Domik aj riaditelia troch stredných škôl. „Žiaci rožňavskej obchodnej akadémie, gymnázia a strednej zdravotníckej školy sa doteraz stravovali vo výdajni jedál, nemali k dispozícii vlastnú jedáleň. Aj preto sme sa rozhodli investovať približne milión eur z krajského rozpočtu do ich vlastnej školskej jedálne. Poskytovať obedy bude pre viac ako 500 žiakov,“ informoval predseda KSK.

Ako informoval riaditeľ Obchodnej akadémie Rožňava, školská jedáleň bola doteraz prevádzkovaná v budove bývalého seminára, ktorý je v majetku Rímskokatolíckej cirkvi, za čo platil kraj nájom. Už v roku 2010 vypracovala škola projekt na výstavbu školskej jedálne na tom istom mieste, kde sa bude realizovať aj súčasný projekt. „Žiaľ, v minulosti sa nenašla ochota finančne zabezpečiť tento projekt. Výstavbou novej jedálne tak budú mať konečne stredné školy v Rožňave vhodné stravovacie zariadenie. V hygienicky vyhovujúcich podmienkach budú pracovať aj kuchárky a študenti budú mať príjemné prostredie, ktoré určite priláka aj ďalších žiakov - stravníkov, čo je aj našim cieľom. Žiak by mal mať za deň aspoň jedno teplé zdravé jedlo, čo školské stravovacie zariadenie zabezpečuje,“ povedal riaditeľ Obchodnej akadémie Rožňava, Viktor Baláž.

Foto
V novej školskej jedálni sa budú, okrem žiakov obchodnej akadémie, stravovať aj žiaci Gymnázia P. J. Šafárika v Rožňave a Strednej zdravotníckej školy Rožňava / KSK

Košický samosprávny kraj má na výstavbu školskej jedálne spracovanú projektovú dokumentáciu a začal búracie práce v areáli obchodnej akadémie, na mieste bývalých školských dielní. Po vydaní stavebného povolenia bude vyhlásená súťaž na zhotoviteľa stavebných prác. „Veríme, že s prácami začneme začiatkom budúceho roka tak, aby sa žiaci mohli v nových priestoroch stravovať už v budúcom školskom roku,“ dodal Trnka.

V novej školskej jedálni sa budú, okrem žiakov obchodnej akadémie, stravovať aj žiaci Gymnázia P. J. Šafárika v Rožňave a Strednej zdravotníckej školy Rožňava. Okrem toho kuchyňa v novej školskej jedálni by mala v budúcnosti variť aj pre stravovňu Strednej odbornej školy technickej, Hviezdoslavova 5, Rožňava. Predpokladané náklady na investíciu kraj odhaduje na 975-tisíc eur.

 

Autor: KOŠICE ONLINE

Komentáre