Ulica Za Kalváriou v Prešove sa dočkala rekonštrukcie

PrešovSpravodajstvo

V pláne je ešte osadenie zvislého dopravného značenia.

Ulica Za Kalváriou v Prešove bola kompletne zrekonštruovaná. Stavebné práce tam začali v decembri minulého roka, a to frézovaním starého povrchu vozovky. Projekt zahrňoval novú dažďovú kanalizáciu, asfalt a moderné verejné osvetlenie. V pláne je ešte osadenie zvislého dopravného značenia.

„Súčasťou prác na ceste bola úplná rekonštrukcia dažďového potrubia, ktoré je dimenzované tak, aby odvádzalo dažďové zrážky z povrchu hlavnej a vedľajších vetiev komunikácie. Zrealizovalo sa taktiež nevyhnutné zvýšenie únosnosti zemného telesa cementovou vrstvou a drenáž zemného telesa, keďže pôvodná cesta túto nevyhnutnosť nemala. Okrem toho sa v zemnom telese umiestnili chráničky pre operátora, internetového providera a 34 stĺpov verejného osvetlenia,“ uviedol hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek s tým, že boli osadené aj nové obrubníky a položený nový asfalt v dĺžke 1138 metrov.

Foto
Zrekonštruovaná ulica Za Kalváriou / Mesto Prešov

„Som rada, že sa nám podarilo úspešne ukončiť všetky práce na ulici Za Kalváriou. Išlo o náročnú rekonštrukciu, ktorá bola združenou investíciou mesta Prešov a Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS). Nakoľko cesta je veľmi úzka, práce si vyžiadali aj množstvo obmedzení, a preto sa chcem obyvateľom z tejto lokality poďakovať za trpezlivosť. Verím, že s výsledkom budú všetci spokojní a nová cesta bude ľuďom slúžiť dlhé roky,“ povedala primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Projekt, ktorý bol financovaný z rozpočtu samosprávy, bol vyčíslený na 674-tisíc eur s DPH, pričom modernizácia osvetlenia si vyžiadala 77-tisíc eur bez DPH. Asfalt na ceste položila NDS na vlastné náklady.

„Rekonštrukcia cesty sa realizovala v čase, keď už táto komunikácia nebola potrebná pre stavbu diaľničného obchvatu, konkrétne objektov pred tunelom. Ukončenie prác však ovplyvnilo aj časové a kapacitné skoordinovanie sa s NDS,“ uzavrel Tomek.

Komentáre