Ulice Košíc sú plné komárov

KošiceSpravodajstvo

Ako proti tomu bojovať?

Premnoženie komárov počas leta môžu spôsobiť aj prívalové dažde. V uplynulých týždňoch sa východným Slovenskom prehnalo viacero búrok. Ako uviedol zástupca riaditeľa Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Robert Gregorek, mláky sú vhodným prostredím na množenie hmyzu, predovšetkým komárov:

„Bežné mláky, rôzne dočasne zaliate plochy sú ideálnym priestorom na množenie komárov. Môže to byť aj obyčajný sud, v ktorom nie je žiadny prirodzený nepriateľ, žiadna ryba, obojživelník, žaba a mnoho iných druhov, ktoré priamo vo vode regulujú počet lariev komárov. Nad hladinou poletujú spevavce, belorítky a v noci netopiere. Tí sa postarajú o veľké množstvo komárov. Pokiaľ táto nadväznosť chýba, samozrejme, je tu reálne riziko premnoženia niektorých druhov komárov.“

Za kalamitu sa považuje taký výskyt komárov, kedy je možné zaznamenať počet útokov na jednu osobu počas jednej minúty. Ak je to niekoľko desiatok, ide o slabú kalamitu, silná kalamita je nad sto a viac útokov. Nie všetky komáre, ktoré nám na tele zanechávajú nepríjemné štípance, kladú vajíčka do vody.

„Samička komára vie predpokladať, kde sa v určitých periódach objaví voda, a teda kladie aj na miesta, kde momentálne voda nie je. Akonáhle po dažďových zrážkach, po vyliatí koryta alebo inom fenoméne, ktorý spôsobí zaplnenie takýchto dočasných nádrží a dočasných mlák, začnú sa larvy vyvíjať,“ vysvetlil Gregorek.

Foto
Ilustračná fotografia / Pixabay

Vývin novej generácie od vajíčka až po dospelého komára schopného zakladať novú populáciu trvá pri ideálnej teplote desať až dvanásť dní, čo potvrdil aj Gregorek:

„To prebieha veľmi rýchlo. Prirodzení nepriatelia komárov, ich konzumenti majú svoj rozmnožovací cyklus omnoho pozvoľnejší, nevedia tak rýchlo zareagovať. Najrozumnejšie, čo môžeme urobiť pre prevenciu premnožovania komárov, je mať vo svojom okolí normálne bežne fungujúce vodné prvky, ktoré dávajú šancu živočíšstvu sa napiť a nájsť potravu, to znamená aj tie komáre, ktoré tam budú dodržané na primeranej úrovni.“

Košičania zaznamenali zvýšený výskyt komárov aj na Hlavnej ulici, pričom predpokladajú, že sa rozmnožili v Čermeľskom potôčiku, ktorý ulicou preteká. Ako skonštatoval Gregorek, ten ale nevyhovuje podmienkam komárov:

„V potôčiku ako takom sa komár nedokáže premnožiť pri takom rýchlom prúdení vody. Treba potvrdiť, že komária larva je odkázaná na prístup ku vzduchu na pomaly sa pohybujúcej alebo stojatej hladine. Pokiaľ sa voda prevrství, komária larva sa ľahko aj utopí. Je pravda, že sú tu aj druhy komárov, ktoré sa nevyvíjajú priamo vo vodnom prostredí, ale v rôznych technologických šachtách, v kanalizácii a podobne vie prebehnúť premnožovací cyklus komára a na tieto sa ťažko hľadá potom nejaký rozumný recept.“

Bežný výskyt komárov v prírode ale nie je problém, na ktorý by bol za normálnych okolností potrebný umelý zásah človeka. Najlepším riešením je tak individuálna ochrana, ktorá spočíva v správnom oblečení či používaní voľne dostupného repelentu, odpudzovačov či lapačov komárov.Autor: RÁDIO KOŠICE

Komentáre