Úlohou Najvyššieho správneho súdu je ochrana občanov pred svojvôľou štátnych orgánov

SlovenskoSpravodajstvo

V jeho kompetenciách je aj rozhodovanie o rozpustení alebo pozastavení činnosti politických strán.

Na Slovensku začal od dnešného dňa fungovať Najvyšší správny súd (NSS), ktorého súčasťou je zatiaľ 16 sudcov. Jeho úlohou je ochrana občanov pred svojvôľou štátnych orgánov. Hierarchicky má postavenie ako Najvyšší súd, pričom prechádzajú naň aj niektoré kompetencie Ústavného súdu.

NSS môže skúmať rozhodnutia úradov v súvislosti s dôchodkami, sociálnymi dávkami či daňami. V jeho kompetenciách je aj rozhodovanie o rozpustení alebo pozastavení činnosti politických strán. Zároveň sa stáva disciplinárnym súdom pre sudcov, prokurátorov, notárov a exekútorov a môže rozhodovať o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy.

„V spoločnosti sa nie často deje, že by sa politická moc, ktorá má prakticky v rukách parlament a vládu, nechala kontrolovať inou inštanciou, ktorá môže korigovať jej rozhodnutia. Z tohto pohľadu zriadenie NSS možno vnímať ako ojedinelú, významnú vec a sviatok pre občanov Slovenskej republiky,“ skonštatoval predseda NSS SR Pavol Naď.

Foto
Pavol Naď / TASR

Poslanci Národnej rady koncom minulého roka odobrili zriadenie NSS, ktoré vychádza z reformného ústavného zákona z dielne ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej. Podľa jej slov ide o kľúčovú inštitúciu, ktorá má v rámci reformy justície pomôcť prinavrátiť dôveru v spravodlivosť na Slovensku:

„Chcem veľmi pekne poďakovať predsedovi Súdnej rady a vôbec Súdnej rade, pretože mali kľúčovú rolu pri vytváraní NSS, keďže realizovali výberové konania na sudcov, ktoré tiež takto robili prvýkrát na základe právomoci, ktorá bola vytvorená iba pre kreovanie NSS.“

Na NSS by malo pracovať 100 zamestnancov, zatiaľ je obsadených 62 miest. Jeho súčasťou má byť 30 sudcov vrátane predsedu. Aktuálne ich je 16, pričom o sudcovskej spôsobilosti ďalších piatich má rozhodnúť Súdna rada 19. augusta. Naď povedal, že bolo vypísané výberové konanie na 13 miest asistentov sudcov, o ktoré sa uchádza 60 záujemcov:

„Pozícia asistenta je veľmi významnou osobitne v tejto situácii, keď sudcovia potrebujú odbornú pomoc erudovaných mladých právnikov zameraných na správne súdnictvo tak, aby mohli dopomôcť predovšetkým k likvidácii ťažkej záťaže, ktorú budeme mať hneď na štarte.“

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre