Univerzity a rezort školstva našli spoločnú reč. Novela zákona o vysokých školách bude mať novú podobu

KošiceSpravodajstvo

Diskutovali o nej aj rektori východoslovenských univerzít.

Rezort školstva pripravuje novelu zákona o vysokých školách. Okrem iného by mala obsahovať skrátenie externého štúdia či metodiku financovania univerzít s dôrazom na ich kvalitu a výkon. Vysoké školy sa spočiatku voči tomu ohradili, pričom odmietali politizáciu, obmedzovanie a okliešťovanie akademickej samosprávy.

„Aktuálne sa pripravujú východiská nového návrhu tejto novely, ktorý bude vychádzať zo zladenia konkrétnych podnetov a návrhov reprezentácií vysokých škôl (Slovenská rektorská konferencia, Rada vysokých škôl, Študentská rada vysokých škôl) so zásadami ministerstva školstva. Zásady tohto nového návrhu by mali byť vypracované začiatkom júna 2021,“ uviedla pre Košice Online Renáta Vitková z odboru komunikácie ministerstva školstva.

Šéf rezortu Branislav Gröhling spolu so štátnym tajomníkom Ľudovítom Paulisom sa v metropole východu stretli s rektormi košických a prešovských vysokých škôl.

„Obe strany v konštruktívnej atmosfére hľadali riešenie pre prípadné zmeny v novele zákona tak, aby bola novela akceptovateľná pre reprezentácie vysokých škôl a aby priniesla kvalitatívny posun v riadení vysokých škôl, no zároveň bola zachovaná autonómia vysokoškolského prostredia. K príprave novely zákona bola na úrovni Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zriadená pracovná skupina, v ktorej má zastúpenie aj Slovenská rektorská konferencia. Výsledky rokovania pracovnej skupiny sa posudzovali na poslednom stretnutí konferencie 11.5.2021,“ skonštatoval hovorca Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Tomáš Zavatčan.

Foto
Branislav Gröhling spolu s Ľudovítom Paulisom sa stretli s rektormi košických a prešovských vysokých škôl / UPJŠ

Rektor Technickej univerzity Stanislav Kmeť povedal, že prípravou verzie návrhu zákona o vysokých školách sa zaoberá expertná skupina:

Diferenciácia vysokých škôl by mohla prispieť k ich efektívnejšiemu financovaniu, k zvýšeniu kvality ich činností a prostredia, čo by sa prejavilo aj na znížení odlivu mozgov do zahraničia. Preto by mohla byť v novele explicitne spomenutá. Ešte by sa mohlo doladiť fungovanie správnej rady. Túto je potrebné zadefinovať takým spôsobom, aby sa nedali jej kompetencie politicky, respektíve inou formou zneužiť v neprospech vysokých škôl a ich samospráv. Akademická samospráva a akademické slobody sú stáročiami potvrdené privilégiá vysokých škôl. Ich strata by znamenala odklon od univerzít, s akými sa stretávame v rámci vyspelejších krajín európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru.“

Stretnutie s vedením rezortu školstva ocenila aj Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, čo potvrdila jej hovorkyňa Zuzana Bobriková:

„Obidve strany sa zhodli na tom, že treba naďalej viesť konštruktívny dialóg. V záujme všetkých je, aby sa návrh zákona dostal do podoby, ktorá bude akceptovať pripomienky vysokých škôl, neobmedzí ich autonómiu, ale zároveň prinesie kvalitatívny posun v ich riadení.“

Témou stretnutia boli aj problémy spojené s dištančnou výučbou počas pandémie, ukončenie letného semestra, ale aj spolupráca košických univerzít, ktorá by mala vyústiť do vzniku nových spoločných pracovísk.

Komentáre