Univerzity majú 30 nových profesorov

SlovenskoSpravodajstvo

Podľa hlavy štátu prispievajú k múdrosti spoločnosti.

Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová dnes v Prezidentskom paláci vymenovala 30 nových vysokoškolských profesorov. Vo svojom príhovore zdôraznila, že povolanie učiteľa a vysokoškolského pedagóga nie je iba zamestnaním, ale je aj verejnou službou. Novovymenovaných profesorov vyzvala k tomu, aby vo svojej práci ako vedci nepoľavovali.

„Ak chceme, aby sme z našej mladej vysokoškolskej generácie dostali to najlepšie, čo v nej je, vaše nároky na ňu musia byť primerane vysoké. Ako nositelia najvyššej akademickej hodnosti môžete ovplyvniť to, či diplomové práce budú spĺňať stanovené odborné kritériá a nestanú sa len ľahkou cestou k titulu,“ uviedla Čaputová s tým, že podobne náročné by mali byť aj ich kritériá pre rigorózne, dizertačné či habilitačné práce.

Foto
Vymenovanie nových profesorov / TASR

Podľa hlavy štátu si všetci želáme, aby viac našich študentov a absolventov zostávalo na Slovensku:

„Udržať ich doma však nie je iba otázkou kvality nášho školstva. V zahraničí mi mladí ľudia hovoria, že od návratu domov ich odrádza tiež netolerancia, neúcta k vzdelanosti, veľký vplyv dezinformácií a celková atmosféra v našej spoločnosti,“ reagovala prezidentka, ktorá skonštatovala, že sa stávajú profesormi v situácii, keď všetky tieto javy u nás naberajú obrovské rozmery:

„Postavte sa im, prosím, s celou vážnosťou vášho stavu. Veďte so svojimi študentami kultivovaný dialóg, učte ich k tolerancii, motivujte ich k občianskej angažovanosti. Od vášho vystupovania smerom dovnútra akademického prostredia, ale aj smerom k verejnosti si sľubujeme, že budete určovať najvyššie spoločenské štandardy.“

Novovymenovaní profesori nadobúdajú novú akademickú hodnosť a titul profesor podľa hlavy štátu v sebe obsahuje aj tézu, že každý z jeho nositeľov je schopný vedeckého výkonu veľkej hodnoty:

„Takéto výkony naša spoločnosť naliehavo potrebuje, ak máme udržať krok v spolupráci i konkurencii s medzinárodným prostredím.“

Čaputová doplnila, že ak sa má vedecká výkonnosť našej akademickej sféry zvýšiť, práve od profesorov sa očakáva, že pôjdu príkladom, keďže ich úlohou je aj prispieť k múdrosti spoločnosti.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre