Univerzity na východe majú nových profesorov

VýchodSpravodajstvo

Celkovo ide o 12 vysokoškolských pedagógov.

Aj metropola východu má nových profesorov. Vymenovacie dekréty si prevzalo aj 8 členov akademickej obce Technickej univerzity v Košiciach. Medzi nimi je Jaroslava Kádárová (priemyselné inžinierstvo), Marek Sukop (výrobná technika), Jaroslav Legemza (hutníctvo), Jarmila Trpčevská (environmentálne inžinierstvo), Juraj Kurimský (elektroenergetika), Jaroslav Porubän (informatika), Radim Rybár (získavanie a spracovanie zemských zdrojov) a Martin Straka (logistika).

Nového profesora má aj Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF), čo pre Košice Online potvrdila jej hovorkyňa Zuzana Bobriková:

„Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová v stredu 18. novembra 2020 vymenovala 27 nových vysokoškolských profesorov. V odbore hygiena potravín je medzi nimi aj doc. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD. Na UVLF sa výuka v odbore hygieny potravín vyučuje už viac ako 45 rokov, teda od roku 1975.“

Foto
Vymenovanie profesorov / TASR

Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach má dvoch novovymenovaných profesorov, Ivana Žežulu (aplikovaná matematika) a Milana Žukoviča (fyzika).

„Prof. Ivan Žežula je spolugarantom doktorandského študijného programu aplikovaná matematika. Na PF UPJŠ pôsobí od roku 1991. Prof. Milan Žukovič je spolugarantom doktorandského študijného programu jadrová a subjadrová fyzika a členom odborovej komisie doktorandského študijného programu teoretická fyzika. Na PF UPJŠ pôsobí od roku 2009,“ povedal hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.

Nový profesor pribudol aj na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove (FF PU).

„Pokračovateľom tradície prešovských profesorov rusistiky sa stal doc. Ľubomír Guzi, ktorý prijal z rúk prezidentky Slovenskej republiky menovací dekrét za vysokoškolského profesora v odbore slovanské jazyky a literatúry. Prof. Guzi je od roku 2018 riaditeľom Inštitútu rusistiky FF PU, pričom zabezpečuje činnosť spojenú s lektorátom ruského jazyka,“ uviedla hovorkyňa PU Anna Polačková s tým, že Guzi je okrem iného je autorom vyše 140 prác, z ktorých 32 publikoval v zahraničí.

Komentáre