Ústavný súd rozhodol o sťažnosti Markízy v kauze zmenky

KošiceSpravodajstvo

Obsadenie rozhodovacieho senátu krátko pred vynesením rozsudku nebolo porušením zákona.

Ústavný súd Slovenskej republiky (ÚS SR) vyhovel sťažnosti spoločnosti Markíza-Slovakia voči rozhodnutiu Krajského súdu (KS) v Bratislave, ktorým ako odvolací orgán zrušil rozhodnutie okresného súdu (OS) o zastavení zmenkového sporu, týkajúceho sa zaplatenia sumy viac ako osem miliónov eur spolu s príslušenstvom. Senát ÚS SR skonštatoval porušenia práv sťažovateľa a KS vrátil záležitosť na opätovné konanie.

KS v roku 2018 skonštatoval, že OS zaujal nesprávny procesný postup, pričom nemal dôvod na zastavenie konania. Z tohto dôvodu je povinný konanie znovu obnoviť a vo veci rozhodnúť. Markíza tvrdí, že interpretácia a aplikácia právnych noriem KS bola v rozpore s Civilným sporovým poriadkom a poškodila tak Markízu ako stranu sporu.

Foto
Ústavný súd Slovenskej republiky / TASR

ÚS SR sa v tejto časti stotožnil s podnetom sťažovateľa. „Základné práva spoločnosti Markíza-Slovakia na súdnu ochranu a právo na spravodlivé súdne konanie boli rozhodnutím krajského súdu zo dňa 21. 12. 2018 porušené,“ skonštatoval ÚS SR.

V odôvodnení ÚS SR sa uvádza, že uznesenie senátu KS v Bratislave popiera legitímne očakávania sporovej strany ako komponentu základného práva na súdnu ochranu a práva na spravodlivé súdne konanie: „Nad rámec toho ide o výklad práva natoľko svojvoľný, že v ňom možno badať prvky zneužitia moci.“

ÚS SR zároveň tvrdí, že obsadenie rozhodovacieho senátu, do ktorého sa krátko pred vynesením rozsudku dostala sestra bývalej štátnej tajomníčky rezortu spravodlivosti Moniky Jankovskej, Andrea Haitová, nebolo porušením zákona.

Na druhej strane, podľa ÚS SR nie je možné vylúčiť obavy zo zaujatosti: „Je ľudsky a občiansky náročné mať zo strany strán sporu, ale aj zo strany Ústavného súdu dôveru v spravodlivé rozhodovanie trestne stíhaných sudcov pôsobiacich na viacerých všeobecných súdoch.“

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre