Ústavný súd rozhodol o sťažnosti Mazáka proti jeho odvolaniu z postu predsedu Súdnej rady

SlovenskoSpravodajstvo

Aktualizované 15.55 hod.

Členovia Súdnej rady v apríli odvolali Jána Mazáka z funkcie jej predsedu, čo odobril aj parlament. Mazák aj v tejto súvislosti podal na Ústavný súd Slovenskej republiky (ÚS SR) sťažnosť, ktorú však odmietol s tým, že bola zjavne neopodstatnená.

„Odôvodnenie tohto uznesenia je povrchné, nepresvedčivé a zásadne sa vôbec nevyrovnalo s vážnymi skutkovými, ale aj právnymi námietkami, ktoré som uviedol v ústavnej sťažnosti,“ reagoval Mazák, ktorý toto rozhodnutie považuje za rozporné nielen s princípmi právneho štátu, ale aj s dohovorom o ľudských právach. Z tohto dôvodu podá sťažnosť na Európsky súd pre ľudské práva.

V uznesení ÚS SR sa píše, že z postupu predsedu Súdnej rady je vylúčené preverovanie majetkových pomerov sudcov:

„Záver o tom, že prešetrovanie takéhoto podania sťažovateľom nebolo v jeho právomoci, a preto bolo porušením jeho povinností predsedu Súdnej rady, nemožno považovať za zjavne mylný.“

Člen Súdnej rady Peter Šamko to považuje za potvrdenie, že Súdna rada neporušila pri odvolávaní žiadne ústavné práva Mazáka:

„On sa mohol vyjadriť, mal tú možnosť. Ja to beriem tak, že náš postup bol v súlade s ústavou.“

Mazák v ústavnej sťažnosti žiadal zrušiť uznesenie, ktorým ho Súdna rada odvolala z predsedníckeho postu, tiež vrátenie veci Súdnej rade na ďalšie konanie aj priznanie finančného zadosťučinenia vo výške 50-tisíc eur. Zároveň sa domáhal vyslovenia porušenia základného práva na prístup k voleným a iným verejným funkciám za rovnakých podmienok. Okrem iného argumentoval nedostatkom času na prípravu, zaujatosťou člena Súdnej rady či nedostatočným odôvodnením a nepreukázaním opakovaného porušenia povinností.

Foto
Ján Mazák skončil vo funkcii predsedu Súdnej rady / TASR

Súdna rada na svojom dnešnom zasadnutí zvolila novú predsedníčku, ktorou sa stala sudkyňa a jej členka Marcela Kosová. Podporilo ju 13 z 15 prítomných členov, jeden hlasoval proti, jeden sa zdržal. Do funkcie ju navrhlo šesť sudcovských zástupcov v Súdnej rade. Na jej čele musí byť podľa ich slov osoba, ktorá jej vráti apolitický charakter. Tiež je potrebné riešiť nerovný prístup k sudcom aj členom Súdnej rady. Kosová vo funkcii nahradí Mazáka.

Kosová plánuje navštíviť všetkých sudcov, s ktorými podľa nej Mazák nekomunikoval. Podľa vlastných slov počas svojho pôsobenia nikdy nevybočila z pragmatizmu, sudcov nikdy bezbreho neobhajovala a zastávala sa ich pred dehonestujúcimi útokmi.

Šamko podporil Kosovú, čo zdôvodnil tým, že predsedom Súdnej rady by mal byť sudca. Dlhoročná sudkyňa má podľa neho najlepšie predpoklady na výkon tejto funkcie.

Podpredseda KDH Viliam Karas poprial Kosovej, aby svoj mandát vykonávala zodpovedne a jej jediným cieľom bolo lepšie fungovanie slovenského súdnictva. Súdna rada by mala mať podľa neho nezávislejšie postavenie:

„Jej členovia volení prezidentkou SR, Národnou radou SR a vládou SR by mali byť imúnnejší voči politickým cyklom. Ich prípadné odvolávanie pred uplynutím funkčného obdobia by malo byť čo najviac obmedzené a nemalo by sa nikdy diať len z politických dôvodov.“

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre