Ústavný súd rozhodol, že ŠTS porušil práva Kováčika

SlovenskoSpravodajstvo

Týka sa to zaistenia majetku.

Tretí senát Ústavného súdu Slovenskej republiky (ÚS SR) 28. júla rozhodol, že uznesením Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) z 31. marca 2021 boli porušené práva bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Vzhľadom na to, že došlo k porušeniu jeho základného práva na súdnu a inú právnu ochranu a práva na spravodlivé súdne konanie, ÚS SR zrušil toto uznesenie o zaistení majetku. ŠTS je povinný nahradiť sťažovateľovi trovy konania v sume 707 eur. ÚS SR zvyšnej časti sťažnosti nevyhovel.

Foto
Kováčik bol odsúdený na osemročné väzenie a peňažný trest 100-tisíc eur / TASR

Advokát Kováčika tvrdí, že uznesenie ŠTS bolo zle odôvodnené:

„ŠTS vôbec nevzal na zreteľ európsku právnu úpravu, konkrétne jednu osobitnú smernicu, ktorá upravuje podmienky zaistenia majetku odlišne ako Trestný poriadok tak, že poskytuje vyššiu ochranu obvineným a ŠTS túto osobitnú európsku smernicu v podstate odmietol aplikovať.“

Zaistený majetok zahŕňal finančnú hotovosť, zbrane a ďalšie hnuteľné veci. Zatiaľ však nie je k dispozícii odôvodnenie rozhodnutia ÚS SR. Najvyšší súd v máji odsúdil Kováčika na osemročné väzenie a peňažný trest 100-tisíc eur. Bývalý špeciálny prokurátor zobral úplatok vo výške 50-tisíc eur za intervenciu v prípade prepustenia Ľubomíra Kudličku z väzby, ktorý je považovaný za bosa skupiny takáčovcov. Kováčik bol odsúdený aj za vynášanie informácií zo spisov.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre