Útočí z online sveta a môže mať smrtiacu silu: Kyberšikana a ako sa pred ňou chrániť

SlovenskoZaujímavosti

Využíva informačné a komunikačné technológie. Počítače, mobilné telefóny, internet, emaily, sociálne siete. Jej cieľom je ublížiť druhému, vydierať, zastrašiť, zosmiešniť a ohroziť. Vitajte vo svete kyberšikany.

Foto
Kyberšikana má tri základné znaky - anonymitu, nekonečné publikum a možnosť pôsobiť vždy a všade. (Ilustračná fotografia) / Flickr/Archive

Kyberšikanovanie sa definuje ako využitie informácií a komunikačných technológií na podporu zámerného, opakovaného nepriateľského správania jednotlivcom alebo skupinou, ktoré má za cieľ ublížiť iným. Kyberšikana má tri základné znaky - anonymitu, nekonečné publikum a možnosť pôsobiť vždy a všade.  

V anonymnom virtuálnom online priestore máme častokrát pocit, že si môžeme dovoliť viac ako v tom reálnom, osobnom. Viac kritiky a súdov, viac emócií a emotikonov, viac vulgarizmov a nadávok, viac trúfalosti a agresie. Prečo? Mobil a wifi máme poruke kedykoľvek a kdekoľvek. Je úplne bežné, že najvulgárnejšie príspevky na internete či nejviac nenávistné komentáre na sociálnych sieťach sa skrývajú za anonymnými menami a falošnými profilmi.

Hlavne u detí a tínedžerov môže šikanovanie v online prostredí, na internete a sociálnych sieťach, spôsobovať psychické problémy. Nevhodne zvolené slová vedia aj vo virtuálnom priestore druhého človeka raniť a čo je horšie, stať sa jednou z foriem šikany. Kyberšikana pritom môže viesť k depresiám, poruchám spánku, pocitom menejcennosti či permanentnému pocitu strachu, dokonca k samovražde.

Foto
Psychické škody u šikanovaných detí a adolescentov môžu byť oveľa vážnejšie, ako by sa mohlo zdať, bohužiaľ, sú popísané aj prípady samovrážd. (Ilustračná fotografia) / Flickr/Archive

Psychológovia sa zhodujú v tom, že anonymný priestor virtuálneho sveta dáva útočníkovi pocit ochrany a najmä nepostihnuteľnosti. V porovnaní s online svetom, vynadať niekomu osobne a do očí v momente, keď vidíme jeho mimiku, výraz tváre a neverbálne gestá, je oveľa ťažšie. Vyžaduje to omnoho viac odvahy a je tiež potrebné počítať s rizikom fyzickej konfrontácie, prípadne ďalšími následkami.

„Psychické škody u šikanovaných detí a adolescentov môžu byť oveľa vážnejšie, ako by sa mohlo zdať. Bohužiaľ, sú popísané aj prípady samovrážd.  Najúčinnejšia je v týchto prípadoch prevencia a výchova,” vysvetľuje český psychológ Petr Šusta.                

Dôležité je rozprávať sa o virtuálnom priestore nielen v škole, ale najmä v rodine. Najlepšie takým spôsobom, aby sa deti naučili médiá, internet a sociálne siete používať čo najbezpečnejšie. „A treba sa držať zásady dôveruj ale preveruj. To čo robí vaše dieťa na mobile a počítači, je potrebné kontrolovať. V tom máme obrovské rezervy. Výchova k ochrane súkromia na internete je stále nedostatočná,” dodáva psychológ.

Foto
Dieťa môže byť cieľom ponižovania, obťažovania, zosmiešňovania, či prenasledovania, kyber-agresor sa môže svojej kyber-obeti dokonca pokúsiť ukradnúť virtuálnu identitu. (Ilustračná fotografia) / Flickr/Archive

Okrem nadávok, vulgarizmov a útočných kometárov sa v online prostredí môžu šíriť rôzne klebety a falošné obvinenia. Dieťa sa môže stať terčom vyhrážania a vydierania, zverejňovania súkromných, citlivých alebo až intímnych informácií. Môže byť cieľom ponižovania, obťažovania, zosmiešňovania, či prenasledovania. Kyber-agresor sa môže svojej kyber-obeti dokonca pokúsiť ukradnúť virtuálnu identitu. 

Alebo sa môže vydávať za niekoho iného s cieľom ublížiť alebo poškodiť, môže lajkovať a súhlasne komentovať nenávistné prejavy voči obeti. Toto všetko sa v online prostredí považuje za kyberšikanu.

Existuje viacero druhov kyberšikany, napríklad kyberharašenie, pri ktorom ide o neustále kontaktovanie cez SMS, e-maily a iné platformy. Obete môžu byť vystavené aj kyberstalkingu - sledovania a narúšania súkromia, kybergroomingu - núteniu k osobnej schôdzke, flamingu - slovné napádanie, či sextingu - posielaniu a zverejňovanie textov, fotografií alebo videí so sexuálnou tematikou.

Foto
Podľa prieskumu Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, malo v tomto období skúsenosť so šikanou v online prostredí viac ako 25 percent detí a mladých ľudí. (Ilustračná fotografia) / Flickr/Archive

Počet prípadov kyberšikanovania výrazne vzrástol počas ostatných dvoch rokov pandémie ochorenia COVID-19. Podľa prieskumu Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch pri Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR, malo v tomto období skúsenosť so šikanou v online prostredí viac ako 25 percent detí a mladých ľudí.

A ako sa kyberšikane účinne brániť? Odborníci na IT šikanu ako základný nástroj mladým ľuďom na sociálnych sieťach odporúčajú zablokovanie profilu, prostredníctvom ktorého ich útočník šikanuje. 

Rovnako je možné zo šikanóznej komunikácie urobiť kópie či printscreeny, ktoré poslúžia ako dôkaz pri nahlásení útočníka sociálnej sieti či podaní podnetu pre šikanovanie na políciu. Aj keď šikanované deti a mladí ľudia sa častokrát cítia osamotení, ponížení a za svoju šikanu sa hanbia, je veľmi dôležité začať o všetkom hovoriť s dospelými a čím skôr vyhľadať odbornú pomoc, odporúčajú psychológovia.

„Deti o šikane väčšinou mlčia a pre rodičov je preto mimoriadne náročné zistiť, čo sa s ich synom alebo dcérou deje. Kto, prečo a ako im ubližuje,” varuje psychológ.  

Foto
Nebezpečenstvo kyberšikany je aj v tom, že na obeť môže pôsobiť dlhodobo a za zvyšovanie intenzity šikany môže byť zodpovedné aj publikum. (Ilustračná fotografia) / Flickr/Archive

Účinné sú aj preventívne opatrenia. To znamená zdieľať čo najmenej údajov, dát, informácií a fotografií. Dávať si mimoriadny pozor na osobný a intímny obsahu, ktorý sa okamžite publikovaní stáva dostupným pre ďalších užívateľov virtuálneho priestoru. Neprijímať za priateľov ľudí, ktorých nepoznáte by malo byť samozrejmosťou. 

Využiť sa dajú aj možnosti súkromného nastavenia osobných profilov tak, aby informácie o nich boli dostupné iba vybranému okruhu priateľov. Najlepšie takých ktorých poznáte dôverne a osobne. Veľká časť užívateľov sociálnych sietí si vôbec neuvedomuje, že informácie na internete zobrazujú iba veľmi malú časť reality života užívateľov rôznych portálov, webov a sociálnych sietí. Preto je vhodné brať ich s veľkou rezervou.

Nebezpečenstvo kyberšikany je aj v tom, že na obeť môže pôsobiť dlhodobo a za zvyšovanie intenzity šikany môže byť zodpovedné aj publikum. Teda užívatelia, ktorí svojim zdieľaním a preposielaním šikanózne príspevky a komentáre šíria. Útok navyše môže prísť kedykoľvek a kdekoľvek.

Foto
Prevencia je dôležitá. Kyberšikana je teda od polovice minulého roku trestným činom a kyberagresorom za ňu hrozia až tri roky väzenia. (Ilustračná fotografia) / Polícia SR

U detí by rodičia mali zbystriť vždy ak sa objaví niektorý z nasledujúcich symptómov, prípadne ich kombinácia. Dieťa je pri používaní internetu smutné, nazlostené a zúfalé. Pri používaní počítača, mobilu či tabletu mení svoje návyky. Bráni sa diskusii o tom, čo na počítači či mobile robí. Redukuje svoje koníčky. Obmedzuje svoje vzťahy s rodinou a kamarátmi. Vyhýba sa skupinovým aktivitám. Vykazuje zmeny nálad. Zo školy sa vracia neskôr ako obvykle. Trpí nechutenstvom. Vyhľadáva blízkosť učiteľov. Pôsobí vystrašene a zakríknuto. Nedokáže sa sústrediť.   

Od 1. júla 2021 pribudla v rámci novely Trestného zákona definícia pojmu kyberšikany. Ide o špecifický druh šikany, ktorý je realizovaný prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, počítačového systému alebo počítačovej siete. Kyberšikana je teda od polovice minulého roku trestným činom a kyberagresorom za ňu hrozia až tri roky väzenia.   

Zdroj: tasr/wikipedia/eduworld.sk/uvzsr.sk

Komentáre