V akom štádiu je výstavba diaľnice na Zemplín?

VýchodSpravodajstvo

Úrady sa snažia o jej rýchlejšiu realizáciu.

O nevyhnutnosti diaľnice na Zemplíne sa rozpráva už niekoľko rokov. Situácia u našich východných susedov však dôraznejšie upozornila na tento problém. Štát zároveň avizoval urýchlené kroky k výstavbe predmetného úseku.

„Pôvodné pripustenie inej alternatívy ako diaľnice zo strany štátu bolo pre nás impulzom zaobstarať vlastnú štúdiu realizovateľnosti, ktorá mala byť garanciou diaľnice ako jediného riešenia. V súčasnosti sa ale zdá, že vzhľadom na už spomenuté skutočnosti bude štát dopravné riešenie formou diaľnice priorizovať. Z uvedených dôvodov sme obstarávanie našej štúdie pozastavili, vysvetlil hovorca Košického samosprávneho kraja Michal Hudák.

Následne si podobnú štúdiu objednala Národná diaľničná spoločnosť (NDS). V rámci nej sú aktuálne ukončené všetky dopravné prieskumy v území, ktoré sa týkajú profilu stavby či križovatiek. Momentálne prebieha ich vyhodnocovanie, príprava trasovania a výsledného dopravného modelu. Trasovanie končí pri ukrajinskej hranici, NDS sa preto snaží o vybudovanie diaľnice v rýchlejšom režime.

„Multimodálna štúdia pre projekt Bidovce – štátna hranica posudzuje úseky D1 Bidovce – Dargov (12,6 km), Dargov – Pozdišovce (18,18 km), Pozdišovce – Michalovce (10,05 km), Michalovce – Sobrance (15,81 km) a Sobrance – štátna hranica (15,48 km), všetky vo verzii štvorpruhu. Zámerom a snahou je budovať D1 od východu na západ, teda prioritným úsekom by mal byť diaľničný privádzač od hraníc s Ukrajinou smerom k Sobranciam, prípadne k Michalovciam,“ uviedla hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.

Od výsledkov realizovanej štúdie budú závisieť ďalšie kroky. Do mája má byť hotový návrh dopravného modelu, v júni má dodávateľ doručiť návrh trasovania variantov a na prelome júla a augusta komplexne posúdené varianty. Do októbra tohto roku má byť vypracovaná tzv. Cost Benefit Analýza, to znamená analýza nákladov a prínosov. Celé dielo aj so zapracovanými pripomienkami zo záverečného prerokovania by malo byť hotové do konca roka.

Foto
Štát avizoval urýchlené kroky k výstavbe / TASR

Na nedávnom rokovaní v Užhorode sa zároveň dohodlo na bode napojenia diaľnice s Ukrajinou, ktorý bude na priechode vo Vyšnom Nemeckom.

„Ak si vezmeme, že je potrebné riešiť infraštruktúru na všetkých troch hraničných priechodoch, tak ten najdôležitejší je práve terminál nákladnej dopravy vo Vyšnom Nemeckom. Chvalabohu, že boli schválené finančné prostriedky na rekonštrukciu hraničného priechodu Ubľa – Malyj Bereznyj, terminál osobnej dopravy vo Vyšnom Nemeckom je v štádiu posudzovania. Ale my potrebujeme riešiť otázku nákladnej dopravy. Tu je potrebné využiť finančné zdroje Európskej únie na vonkajšie hranice,“ priblížil poradca predsedu vlády pre cezhraničnú spoluprácu Eduard Buraš.

Výstavba infraštruktúry na východe je podľa neho dôležitá aj kvôli automobilke Volvo. Cesty budú využívať jednak zamestnanci závodu, slúžiť však budú aj na dovoz a vývoz. To je podľa neho ďalší dôvod na urýchlenie výstavby.

V parlamente je momentálne návrh novely zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá. 

„Cieľom je zefektívniť a akcelerovať procesy prípravy pri výstavbe diaľničnej siete na Slovensku. Ako príklad môžeme uviesť návrh na predĺženie lehoty platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby zo súčasných troch na päť rokov. Týmto vzniká pre stavebníka dostatočný priestor na získanie stavebného povolenia. V praxi sa totiž stávalo, že platnosť rozhodnutia o umiestnení stavby bolo v rámci už rozbehnutých stavebných konaní potrebné predlžovať, čím sa predĺžil aj celkový čas na získanie stavebného povolenia,“ vysvetlil Martin Petro z odboru komunikácie Ministerstva dopravy SR.

Ďalším opatrením na urýchlenie je podľa rezortu úprava frekvencie povinných ekonomických hodnotení Útvaru hodnoty za peniaze.

Komentáre