V areáli popradskej školy vznikol unikátny bosonohý chodník

VýchodZaujímavosti

Na realizácii projektu sa podieľali žiaci, ale aj zamestnanci školy.

Základná škola s materskou školou (ZŠ s MŠ) Tajovského v Poprade zrealizovala jedinečný projekt. Žiaci v spolupráci s pedagógmi a ďalšími zamestnancami školy vytvorili bosonohý chodník. Projekt navrhla koordinátorka environmentálnej výchovy ZŠ s MŠ Tajovského Darina Bergmannová: „Naša škola považuje environmentálnu výchovu za veľmi dôležitú. Žijeme v dobe, keď sa mnohí najmä mladí ľudia uzatvárajú do virtuálneho sveta a strácajú kontakt s realitou. Prestávajú ju vnímať a potom ani nevnímajú problémy dnešného sveta. Samozrejme, hľadáme spôsoby, ako vychovať mladých ľudí, ktorí nebudú ľahostajní k životnému prostrediu. Bosonohý chodník je prostriedok, ako prírodu vnímame zmyslami, najmä hmatom.“

Foto
Bosonohý chodník / facebook.com/zstajovskehopp

Bosonohý chodník sa nachádza v átriu školy, ktoré je uzavreté pre verejnosť. Pozostáva z piesku, drobných okruhliakov, trávy, šišiek, mulčovacej kôry a brezových klátikov. Chodník plánujú v budúcnosti ukončiť vodou. Do zberu materiálu sa zapojili aj žiaci v rámci krúžkovej činnosti, pričom terénne práce začali ešte počas prvého júlového týždňa. „Žiaci sa na chodník veľmi tešili a na začiatku školského roku ho využívali počas prestávok, predovšetkým veľkej, ktorá u nás trvá dvadsať minút,“ dodala Bergmannová s tým, že v budúcnosti plánujú vybudovať bylinkovú záhradu a priestor, ktorý by bol vhodný na výučbu v exteriéri.

 

Autorka: JANA TOMAŠKOVIČOVÁ

 

Komentáre