V historickom centre Košíc je stále množstvo potkanov. Nepomohli ani dve deratizácie

KošiceSpravodajstvo

Ich účinnosť závisí aj od súkromných prevádzok.

Potkanom v meste vytvárame ideálne podmienky. Aj keď s ich premnožením Košice bojujú už niekoľko mesiacov, počas dňa sa vyskytujú v uliciach. Potkany sa plošne likvidujú deratizáciou, jej účinnosť ale závisí aj od súkromných prevádzok.

„Sú to aj pivnice, je vyhlásená celoplošná deratizácia. Bolo by zaujímavé sa prejsť po Hlavnej ulici, koľké fyzické a právnické osoby počas deratizácie skutočne vykonali deratizáciu. Kvantum ľudí ani vôbec netuší, že niečo také bolo vypísané. Veľmi veľa ľudí si povie, prečo ja mám za to platiť, keď sused za to neplatí,“ vysvetlil Rudolf Hromada z Ústavu hygieny zvierat a životného prostredia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

Pomôcť by mali aj majitelia prevádzok

Deratizáciu môžu vykonávať iba odborne spôsobilé osoby, ktoré sú evidované v registri Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ.)

„Mesto prostredníctvom Správy mestskej zelene (SMsZ) vykonalo dve deratizácie, pričom jedna bola celoplošná na celom území mesta a druhá bola lokálna na Hlavnej v historickom centre. SMsZ eviduje ďalšie podnety občanov na výskyt potkanov, a teda apelovala listom na RÚVZ, aby vyzval prevádzkarov jednotlivých podnikov, ale zároveň aj majiteľov budov, aby deratizovali aj svoje priestory, pozemky, skladové priestory, kanalizačné vpuste a podobne, aby tá deratizácia na danom území bola účinnejšia,“ informoval hovorca mesta Košice Vladimír Fabian.

Vrecia s odpadom

Košičania v posledných mesiacoch videli veľké množstvo potkanov práve v historickom centre mesta. Vo väčšom počte je ich vidieť prevažne ráno, keď sú pred prevádzkami na uliciach vyložené vrecia s odpadom. Zber produkovaného odpadu je na Hlavnej ulici realizovaný jeden až dvakrát do týždňa, čo potvrdila aj hovorkyňa spoločnosti KOSIT Slavomíra Brzová:

„Spomínané frekvencie vývozov sú zazmluvnené s jednotlivými prevádzkami. Zber odpadu prostredníctvom plastových vriec v mestskej časti Staré Mesto je realizovaný dvakrát denne sedem dní v týždni. Zber prebieha ráno v čase medzi 6.00 – 8.00 hod. a popoludní medzi 18.00 – 21.00 hod. Komunálny odpad z Hlavnej ulice je rovnako ako ostatný komunálny odpad z Košíc a okolia zhodnocovaný v Zariadení na energetické využitie odpadov, kde sa jeho termickým spracovaním mení na elektrickú energiu a teplo.“

Ideálne podmienky

V minulosti v mestách fungovala aj takzvaná prírodná deratizácia, ktorá bola zabezpečovaná primárne ostatnými živočíchmi a zvieratami. Ako dodal Hromada, v dnešnej dobe je tento jav už málo pravdepodobný:

„V  súčasnej dobe v meste nie je vidno túlavých psov. Mačky cez deň budú spať, ale v noci vychádzajú vonku. Ďalej sú to rôzne druhy dravých vtákov. Keby mesto malo viac vysadených stromov, tak by sa tam objavili sovy a podobne, dokážu takisto zabezpečiť deratizáciu. V súčasnom stave tieto populácie sú obmedzené, to znamená, že sme potkanom vytvorili optimálne teritórium s minimom predátorov. Zabezpečili sme im dostatok stravy, tak sa nemôžeme čudovať, že máme toľko potkanov.“

Mesto aktuálne vykonáva dve deratizácie ročne a v prípade potreby dochádza na základe podnetov aj k lokálnej deratizácii. O tom, aký počet deratizácií by sa mal v Košiciach ročne realizovať, rozhoduje RÚVZ a nie mesto či SMsZ.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

 

Komentáre