V Kežmarku sa začali rekonštrukčné práce chodníkov a ciest

VýchodSpravodajstvo

Vodičov čakajú obmedzenia.

V meste Kežmarok sa začali rozsiahle rekonštrukčné práce chodníkov a ciest, realizovať sa budú v dvoch etapách. Projekt by mal byť ukončený do konca augusta, samospráva na neho vyhradila viac ako 1 milión eur.

„V Kežmarku sme sa pustili do jednej z najväčších opráv ciest a chodníkov v meste, aká sa doposiaľ udiala. Mojou prioritou je obnova mestských komunikácií. Poškodené cesty budeme pokrývať novým asfaltom, chodníky povrchovo upravíme do dlažby, opravíme výtlky či nahradíme obrubníky. Okrem chodníkov a ciest budujeme inteligentné priechody pre chodcov, zavádzame smart riešenia v rámci verejného osvetlenia či v odpadovom hospodárstve a mnoho ďalšieho,“ vyjadril sa primátor mesta Kežmarok Ján Ferenčák.

Foto
Verejnosť čakajú dopravné obmedzenia aj v parkovaní a státi v časových intervaloch / Mesto Kežmarok

Primátor považuje rekonštrukciu chodníkov a ciest za dôležitú:

„Prvú etapu sme ukončili v roku 2023 a v tomto roku nás čakajú ďalšie etapy s výhľadom do ďalších rokov. Všetko sme pripravili tak, aby sa toho čo najviac stihlo dokončiť do začiatku festivalu Európske ľudové remeslo.“

Prvá časť rekonštrukcie sa bude realizovať v lokalitách miestnej komunikácie: Ul. Priekopa, Ul. Martina Lányiho, Ul. Karola Kuzmányho a na chodníku na Ul. Krvavé pole. Druhá etapa bude zahŕňať ďalšie lokality miestnej komunikácie, a to Ul. Poľnú, Tehelňu, Bielu vodu a prebudovanie chodníka na Ul. Komenského. Mesto plánuje aj ďalšie opravy a s väčšími investíciami. Oôjde konkrétne o obnovu chodníkov na Ulici Nižná brána, Ul. Ľubická cesta a Ul. Hradská cesta.

„Predpokladaná cena prác na cesty je vyčíslená na niečo vyše 900-tisíc eur a za chodníky v sume 150-tisíc eur. Čiže z mestského rozpočtu pôjde v tejto fáze na vynovenie chodníkov a ciest niečo vyše 1 milióna eur,“ doplnil Ferenčák.

Verejnosť tak čakajú dopravné obmedzenia aj v parkovaní a státi v časových intervaloch. Prístup pre obslužné vozidlá bude možný len v nevyhnutnom čase a v závislosti od priebehu prác. Záchranným vozidlám budú úseky prístupné bez obmedzení.

„Zároveň chcem obyvateľov upokojiť, že v plánoch na úplnú rekonštrukciu sú zahrnuté aj dve exponované lokality. V prvom prípade ide o vnútroblok ulíc Možiarska a Garbiarska, do ktorého spadá i časť ulice Nižná brána. V druhom prípade ide o úplnú obnovu Kostolného námestia, pri ktorom bude radnica dbať na zachovanie jeho historického rázu,“ uviedol primátor.

Mesto Kežmarok má aktuálne k dispozícii vizualizácie komplexnej obnovy vnútrobloku Ul. Garbiarska a Ul. Možiarska, s rekonštrukciou sa ale začne v osobitnom projekte.

„Kostolné námestie so sieťou priľahlých uličiek predstavuje – podobne ako obnova vnútrobloku Možiarskej a Garbiarskej ulice – samostatný projekt. Ten presahuje do hlbšej obnovy, než len do obnovy chodníkov a ciest. V tomto projekte totiž úplne prebudujeme aj priľahlú Ul. Nová, ktorá sa spolu s námestím stala predmetom podnetov a otázok našej verejnosti,“ objasnil Ferenčák.

 

Komentáre