V Košiciach sa začala sezóna kosenia zelene

KošiceSpravodajstvo

Harmonogram sa bude riadiť stavom v teréne.

Vysoké teploty a zrážky, ktoré sa vyskytovali uplynulé týždne aj na východe, vytvorili vhodné podmienky na rast trávy. Správa mestskej zelene (SMsZ) v Košiciach preto začala so sezónou kosenia o niečo skôr ako po iné roky. Jej hovorca Peter Sasák pre Rádio Košice uviedol, že prvú kosbu zrealizovali minulý týždeň:

„Pri kosbe vždy reagujeme operatívne a vysielame skupiny koscov do lokalít, kde to vyžaduje dynamika rastu trávy, pretože medzi jednotlivými lokalitami môžu byť veľké rozdiely v rýchlosti rastu trávy v závislosti od pôdnych, vlhkostných a svetelných podmienok. Intenzita kosby sa oproti predchádzajúcim rokom nebude meniť a počet plánovaných kosieb ostal zachovaný. Harmonogram a intenzita kosenia sa bude riadiť stavom v teréne a prispôsobí sa reálnym potrebám podľa intenzity rastu trávy v konkrétnych lokalitách.“

Foto
SMsZ začala so sezónou kosenia o niečo skôr ako po iné roky (Ilustračná fotografia) / TV KOŠICE

Aj v tomto roku budú v meste takmer štyri percentá spravovaných plôch v takzvanom režime nízkej intenzity kosenia. Tieto úseky sa kosia raz alebo dvakrát ročne. Mnohí obyvatelia však považujú vyššiu trávu za nebezpečnú, keďže sa v nej môžu ukrývať plazy. Sasák reagoval, že ich aj napriek tomu neplánujú kosiť, pretože majú svoj význam:

Lokality s nízkou intenzitou kosenia sa nachádzajú v okrajových častiach mesta, menšie aj na rozľahlejších otvorených plochách na sídliskách. K ich výberu a lokácii sa vyjadrujú aj mestské časti a ich rozmiestnenie zvažujeme aj na základe podnetu občanov. Tieto porasty významným spôsobom podporujú biodiverzitu, keďže si tu dokáže hmyz a užitočné drobné živočíchy nájsť úkryt a potravu. Zároveň plochy s vyšším trávnym a bylinným krytom majú aj klimatickú funkciu.“

SMsZ s týmto nápadom ponechania niektorých lokalít bez kosenia prišla pred štyrmi rokmi. Podľa Sasáka vidia aj prvé výsledky. SMsZ sa má aj v tomto roku starať o približne 400 hektárov zelene. V jej správe sú iba mestské pozemky. V prípade, že obyvatelia vidia úseky, ktoré sú nepokosené, podľa Sasáka nemôžu s tým nič urobiť:

V meste sa nachádzajú aj plochy, ktoré majú súkromných vlastníkov zodpovedných za ich údržbu, teda aj kosenie. Súkromné plochy nám nedovoľuje zákon a pravidlá rozpočtovej zodpovednosti udržiavať, keďže by išlo o zveľadenie a investovanie do súkromného majetku. V prípadoch, keď majiteľ svoj pozemok nekosí, môžeme ho vyzvať na nápravu, ale nie sme orgánom, ktorý by mohol udeľovať za nekosenie pokuty.“

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

 

Komentáre