V Košiciach sa začali opäť množiť potkany

KošiceSpravodajstvo

Trápia hlavne husto obývané sídliská.

Na košických sídliskách a aj v meste sa opäť zhoršila situácia s potkanmi. Zvýšený výskyt hlodavcov zaznamenali najmä na husto obývaných sídliskách v Ťahanovciach, KVP alebo Nad Jazerom. Podľa Petra Sasáka zo Správy mestskej zelene mesto aktívne podniká kroky k tomu  množenie a šírenie týchto škodcov zamedzila:

„V rámci našich kompetencií realizujeme na nami spravovaných plochách deratizácie počas celoplošných deratizácií vyhlásených Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a podľa potreby vykonávame aj lokálne deratizácie na plochách so zaznamenaným zvýšeným výskytom hlodavcov. Lokálne deratizácie v ohniskách výskytu hlodavcov realizujeme aj niekoľkokrát ročne.“

Podľa niektorých informácií sa potkany zdržujú v nízko položených kríkoch a drevinách. Tieto informácie ale Správa mestskej zelene v spolupráci s odborníkmi z univerzít a akademickej obce vyvrátili. Na podnety o presvetlenie a zvýšenie výšky prízemných drevín a kríkov správa reaguje tým, že to očakávaný efekt neprináša.

„Porasty krovín plnia v meste často podceňovanú úlohu úkrytu a hniezdiska pre množstvo živočíchov, či už ide o vtáctvo alebo ježe. Každý vedomý a úmyselný zásah do prirodzeného habitu dreviny, ktorým dochádza k zníženiu jej spoločenskej hodnoty, porušením platnej legislatívy. V posledných rokoch sa v duchu boja proti hlodavcom odstránilo na nátlak verejnosti a samospráv množstvo krovín, no k očakávanej eliminácii výskytu hlodavcov v problémových lokalitách to neprispelo,“ dodal Sasák.

Foto
Zvýšený výskyt hlodavcov zaznamenali najmä na husto obývaných sídliskách (Ilustračná fotografia) / Pixabay

Výskyt hlodavcov pravidelne dokumentuje v oblastiach s vysokou zeleňou a nory nachádza najmä v častiach s trávnikmi a neďaleko budov. Najčastejšie však v oblasti kontajnerovísk. Hlavným problémom je podľa správy ľahký prístup k potrave. Preto apeluje na obyvateľov, aby počas leta neprikrmovali zver, pretože sa k tejto potrave potkany dokážu jednoducho dostať.

„Preto žiadame obyvateľov, aby nekŕmili túlavé mačky, nevyhadzovali kuchynský odpad a zvyšky jedál do okolia kontajnerov a nerozmiestňovali ich ako potravu pre divo žijúce zvieratá do exteriéru. Pripomíname, že prikrmovanie vtáctva má zmysel počas zimných mesiacov a kŕmenie ostatných túlavých a divo žijúcich zvierat sa všeobecne neodporúča. Preto chceme vyzvať obyvateľov, aby sa správali zodpovedne, odpad ukladali na určené miesta, zatvárali kontajneri, a tak neumožnili hlodavcom prístup k potrave,“ upozornil.

Na záver Sasák podotkol, že za zvýšeným výskytom hlodavcov je aj zanedbaná čistota a nevhodný stav okolia kontajnerových státí. Podľa neho je na zváženie, či nie je potrebné v niektorých lokalitách zvýšiť frekvenciu vývozu odpadu.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

Komentáre