V Košiciach vznikne desať veľkých parkov, termín je však zatiaľ neznámy

KošiceSpravodajstvo

Cieľom konceptu je ozdravenie klímy a vytvorenie nových rekreačných zón.

Košický Útvar hlavného architekta už niekoľko rokov pripravuje nový územný plán, ktorý má komplexne riešiť výstavbu a rozvoj mesta v ďalšom období. Jedným z jeho cieľov je zvýšiť podiel plôch verejných parkov.

„Mesto má už dlhšiu dobu pripravený projekt tzv. desiatich parkov, ktorý bude teraz aj zakomponovaný do pracovného územného plánu. Zároveň sme sa snažili aj verejné priestranstvá zakomponovať tak, aby boli chránené, aby boli zaistené, aby sa na nich nestavalo. A po druhé, aby dostali štatút verejnej zelene, ktorá sa musí tiež obhospodarovať a o ktorú je potreba sa starať,“ vysvetlil hlavný architekt Petr Kropp.

Foto
V meste vznikne systém desiatich parkov / Útvar hlavného architekta Košice

Týka sa to aj verejných priestranstiev na sídliskách, ktoré boli v minulosti komponované ako parky.

„Konkrétne sídlisko Terasa je de facto bývanie v parku, akurát verejnosť to vždy tak nevníma, a to už len z toho dôvodu, že mnoho verejných priestranstiev nie je v najlepšom stave. Niekedy sú znehodnotené parkovacími plochami a garážami, ktoré tam v posledných 20 – 30 rokoch vznikali. My sa snažíme, aby ten územný plán zase nastavil jasnú štruktúru týchto verejných priestranstiev, ktoré by mohli svoju kvalitu získať späť,doplnil Kropp.

Mesto má podľa odporúčaní akútny nedostatok parkov aj napriek tomu, že Košice patria rozlohou svojej zelenej infraštruktúry v prepočte na jedného obyvateľa k najzelenším mestám na Slovensku. Hlavným cieľom konceptu nových parkov je ozdravenie klímy a vytvorenie nových rekreačných či oddychových zón v dobrej dostupnosti pre veľký počet ľudí. Územný plán má byť schválený na budúci rok. K termínu vytvorenia parkov však hlavný architekt uviedol iba to, že projekt je spojený s investíciami, pričom mesto na tom finančne nie je úplne najlepšie. Realizácia projektu je tak zatiaľ v nedohľadne.

Komentáre