V Košiciach vznikol Vesmírny klaster

KošiceSpravodajstvo

Spolupráca vytvára predpoklad pre vznik nových pracovných miest.

Rozvoj vesmírneho priemyslu najmä na východnom Slovensku výrazne zaostáva za európskym štandardom. Zmeniť to má dnešný podpis memoranda pri príležitosti vzniku košického vesmírneho klastra. Súčasťou nového spolku sú zástupcovia súkromného i verejného sektora. Viacero subjektov vrátane Technickej univerzity v Košiciach (TUKE) a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) očakáva spoluprácu v technickej, prírodovedeckej i spoločenskej oblasti.

„Zapojenie študentov TUKE, ako aj študentov UPJŠ je možné vnímať cez prepojenie priamo s výučbou cez rôzne stáže v partnerských inštitúciách, cez zadávanie výskumných tém a zadávanie výskumných projektov práve už v tejto fáze ich štúdia. Budujeme si tak skvelý potenciál pre budovanie talentov na východe Slovenska a nielen pre rozvoj regiónu, ale aj pre rozvoj sveta priamo v oblasti výskumu vesmíru,“ povedal rektor TUKE Peter Mésároš.

Foto
Sídlo klastra bude súčasťou univerzitnej budovy Technicom / TASR

Do spolupráce sa zapojila aj nemecká informatická spoločnosť. Práve súkromný sektor by podľa riaditeľky Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied Zuzany Gažovej mohol priniesť na východné Slovensko viac možností:

„Myslím si, že do základného výskumu a možno aj do výchovy edukačného systému je peňazí veľmi málo, ale možno tu je práve pomoc súkromných firiem, ktoré by podľa mňa mohli podporiť tieto aktivity, a tým pádom by sa mohlo napredovať oveľa rýchlejšie.“

Zatiaľ nie je jasné, do akých projektov sa klaster zapojí. Šéf priemyselnej zložky Slovenskej vesmírnej kancelárie Michal Brichta očakáva prvé výsledky najskôr o päť rokov:

„Práve aj vesmírne telesá, ak napríklad sa rozprávame teraz o satelitoch a satelitných technológiách, samozrejme, môžu patriť medzi tie projekty, ktoré aj v konečnom dôsledku budú výsledkom spoluprác aktérov v rámci klastra. To, aké možnosti to prinesie, nám ukážu najbližšie roky. My teraz staviame nejaké základné kamene, dávame dokopy infraštruktúru na to, aby mohla ešte efektívnejšie vznikať.“

Spolupráca vytvára predpoklad pre vznik nových pracovných miest. Sídlo klastra bude súčasťou univerzitnej budovy Technicom.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

 

Komentáre