V Košiciach začína mesačná deratizácia škodcov

KošiceSpravodajstvo

Táto povinnosť sa vzťahuje na fyzické a právnické osoby aj na mestské časti.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) nariadil v Košiciach celoplošnú deratizáciu a reguláciu živočíšnych škodcov, ktorá začne dnes a potrvá do 15. novembra. Hlavným cieľom je ochrana zdravia obyvateľov pred šírením chorôb. Okrem fyzických a právnických osôb sa povinnosť vzťahuje aj na mestské časti.

„Nariadenie sa týka mestských častí na celom území mesta v objektoch, ktoré majú v správe alebo vo vlastníctve a na verejných priestranstvách, prostredníctvom subjektov oprávnených na profesionálne vykonávanie regulácie živočíšnych škodcov. Mesto Košice bude zabezpečovať na území mesta deratizáciu zberných miest komunálneho odpadu a verejného priestranstva v ich najbližšom okolí,“ vysvetlila Jana Poľová z Magistrátu mesta Košice.

Foto
Ilustračná fotografia / TV KOŠICE

Miestny RÚVZ nariaďuje deratizáciu dvakrát ročne, na jar a na jeseň. Vtedy je totiž zaznamenané najväčšie množenie sa hlodavcov. Rudolf Hromada z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach však tvrdí, že ideálne by ju bolo realizovať každý mesiac. Hlodavce sú na nové podnety citlivé. Po vložení deratizačných búdok trvá jeden až dva týždne, kým sa k otrave dostanú.

„Na začiatku by to bola vyššia investícia, ale postupne by sa nám podarilo znížiť populáciu tých potkanov na tú úroveň, aká by bola prijateľná. Vlastne v tom prípade zhruba tak do dvoch – dva a pol roka by tá populácia klesla a vlastne náklady by sa extrémne znížili,“ uviedol Hromada s tým, že účinky prostriedkov na odchyt sú na tak krátku dobu deratizácie nevhodné.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

 

Komentáre