V košickej MHD pribúda počet incidentov. Je bezpečnosť cestujúcich dostatočná?

KošiceSpravodajstvo

Ak by sa v niektorom spoji mala objaviť hliadka polície, musíte kontaktovať dispečing DPMK.

Košická samospráva spolu s dopravným podnikom, mestskou políciou a Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Košiciach na základe spoločného záujmu skvalitnenia dopravy začali vlani spolupracovať na kontrole bezpečnosti vo vybraných linkách mestskej hromadnej dopravy (MHD).

Išlo o spoločné kontroly cestujúcej verejnosti príslušníkmi mestskej polície a revízormi Dopravného podniku mesta Košice (DPMK), ako aj o priebežné kontroly dodržiavania prepravného poriadku s dôrazom na vylúčenie z prepravy cestujúcich bez platného lístka. Kontroly sa zvýšili aj na nočných spojoch MHD.

„Prítomnosť príslušníkov mestskej polície znižuje konfliktné situácie, a to aj čo sa týka slovnej výmeny medzi cestujúcimi, respektíve cestujúcimi a našimi zamestnancami. Vodiči a najmä revízori sa tak cítia bezpečnejšie pri vykonávaní svojej práce. Týmto krokom sa tiež zabezpečila väčšia bezpečnosť cestujúcich na problémových linkách. Vozidlá a MHD zastávky sú vybavené kamerovým systémom so záznamom. Ten je v prípade potreby, ako napríklad pri prešetrovaní incidentu, postúpený polícii, čo tiež napomáha k udržaniu a zvýšeniu úrovne bezpečnosti v MHD,“ informovala hovorkyňa DPMK Vladimíra Petrušová.

Podnet na dispečing

V spoločných preventívno-bezpečnostných kontrolách sa bude aj naďalej pokračovať. Ak cestujete MHD a máte pocit, že si niektorý spoj vyžaduje zvýšenú pozornosť alebo by sa tam mala častejšie objaviť hliadka polície, musíte kontaktovať dispečing DPMK. Ako uviedla Petrušová, v opačnom prípade sa s najväčšou pravdepodobnosťou hliadka na tomto spojí neobjaví:

„Okrem spomínaných kontrol je v pláne aj rozšírenie pokrytia kamerovým systémom na zastávkach, čím sa dosiahne zvýšenie miery bezpečnosti. Náhodné kontroly sa vykonávajú podľa plánovaného rozpisu. Ak sa aj napriek upozorneniu cestujúci aj naďalej správa agresívne či inak nevhodne, mestská polícia je oprávnená zakročiť podľa svojich možností a schopností v medziach zákona o obecnej polícii a prípadne vykonať iné nevyhnutné opatrenia.“

Zmena tarify

Košickí mestskí poslanci pred dvoma týždňami schválili úpravu tarify, ktorá vstúpila do platnosti uplynulý pondelok, čo potvrdila aj Petrušová:

„Aktuálne platná tarifa nadobudla účinnosť 1. júna 2020. Poslanci na zastupiteľstve schválili zmenu podmienky platnosti rodinného cestovného lístka. Ten platí pre jednu až dve dospelé osoby a maximálne šesť detí. Doteraz ho mohli používať iba dve dospelé osoby spolu s maximálne troma deťmi. Čo sa týka počtu dospelých osôb, podľa košického magistrátu vznikla táto zmena na základe podnetov zo strany cestujúcich, najmä osamelých rodičov s deťmi.“

Úpravy nastali aj v možnosti využiť zľavnenú či bezplatnú prepravu pre obete komunizmu a viacnásobných darcov krvi. Doživotnú bezplatnú prepravu môžu využívať nositelia medaily Kňazovického či Diamantovej Jánskeho plakety a držitelia Zlatej Jánskeho plakety budú môcť pri cestovaní využívať zľavnenú prepravu.

„Bezplatná preprava sa opätovne zaviedla pri splnení potrebných podmienok pre obete komunizmu. Bude sa poskytovať len priamo poškodeným osobám a rodinným príslušníkom žijúcich aj nežijúcich poškodených osôb, ktoré majú trvalé bydlisko v meste Košice. Títo obyvatelia musia byť držiteľmi preukazu, ktoré to potvrdzujú. Nárok na bezplatnú prepravu získajú na základe bezkontaktnej čipovej karty na 365 dní s povinnosťou jej predlžovania minimálne raz za rok,“ dodala Petrušová s tým, že sa zároveň zrušilo predĺženie platnosti časových cestovných lístkov o ďalších 60 dní, ktoré malo pôvodne platiť ako jedno z opatrení schválených v súvislosti s koronakrízou.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE


 

Komentáre