V Košickom kraji pribudne 30 dažďových záhrad a jazierok

VýchodZaujímavosti

Opatrenia v rámci krajského Programu obnovy krajiny majú pomôcť zadržať vodu v krajine, zvýšiť zásoby podzemnej vody a vracať zrážky do vodného cyklu.

Výkyvy počasia spôsobené klimatickými zmenami možno zmierniť rôznymi spôsobmi, jedným z nich sú dažďové záhrady a jazerá. Dobrovoľnícke centrum Košického kraja (DCKK) má v tohtoročnom pláne spolu 30 vodozádržných opatrení, na ktoré je určených približne 36 000 eur. Zapojí sa do nich minimálne 300 dobrovoľníkov, mnohí z nich v rámci rómskeho dobrovoľníctva. Počas leta a jesene tak pribudnú v Košickom kraji ďalšie dažďové záhrady a jazierka.

Časť už bola realizovaná, v budovaní ďalších aktuálne pokračujú po pandemickej pauze. Opatrenia v rámci krajského Programu obnovy krajiny majú pomôcť zadržať vodu v krajine, zvýšiť zásoby podzemnej vody a vracať zrážky do vodného cyklu.

„Chceme lepšie hospodáriť s vodou a predísť neželaným javom, akými sú napríklad prívalové dažde spojené s mikropovodňami, či búrky s krúpami, ktoré strieda extrémne sucho. Mimoriadne efektívnym opatrením je dažďová záhrada, kde za relatívne málo peňazí vieme dosiahnuť vysoký efekt. Okrem estetického benefitu znižuje prašnosť a výskyt alergénov v ovzduší a šetrí financie za odkanalizovanie," povedal predseda KSK Rastislav Trnka.

Najmä v horúcich dňoch dokáže podľa neho dažďová záhrada vďaka vyššej vlhkosti znížiť teplotu na pozemku v priemere o dva stupne Celzia.

Foto
Cieľom dažďových záhrad aj jazierok je zachytávanie dažďovej vody, ale jazierka majú aj pridanú hodnotu, pretože zároveň slúžia ako napájadla pre zver / facebook.com/kosickykraj

Kde nájdeme dažďové záhrady?

Dobrovoľníci pomáhajú budovať záhrady aj v spolupráci s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice. Z ôsmich plánovaných vodozádržných opatrení cez agentúru zatiaľ dobrovoľníci zrealizovali štyri.

Dažďové záhrady vytvorili pri košickom Gymnáziu Alejová, Strednej odbornej škole (SOŠ) automobilová a SOŠ Gemerská, ako aj v Škole v prírode v Kysaku. Ďalšie štyri vybudujú v Košiciach na Školskom internáte Považská, pri Obchodnej akadémii (OA) Polárna, Gymnáziu Šrobárová a SOŠ Ostrovského.

Hotové sú už dve dažďové záhrady pri Základnej škole (ZŠ) v Kecerovciach, záhrada pri ZŠ na Školskej 2 v Michalovciach, a tiež v Športovom areáli na Alejovej v Košiciach, na ktorej krajskí dobrovoľníci spolupracovali s Mestskou časťou Košice - Juh. V máji vybudovali v uzavretom areáli košickej ZŠ Gemerská prvé jazierko.

„Cieľom dažďových záhrad aj jazierok je zachytávanie dažďovej vody, ale jazierka majú aj pridanú hodnotu, pretože zároveň slúžia ako napájadla pre veveričky, vtáctvo, hmyz, prípadne inú zver. V areáloch, ktoré sú voľne prístupné malým deťom, z bezpečnostného hľadiska uprednostňujeme dažďovú záhradu. V druhej polovici roka sa však vo väčšej miere zameriame na budovanie jazierok," vysvetlila predsedníčka DCKK Miroslava Langerová.

V auguste v rámci kempu s rómskymi dobrovoľníkmi vzniknú dve jazierka v Malej Tŕni v tokajskej oblasti. Jedno z nich bude v mieste, kde vyviera rokmi nevyužívaný minerálny prameň a pri jeho výstavbe použijú pre vinice typické tufové kamene. Druhé by malo byť dokonca plavecké. V tomto roku je v pláne aj realizácia dažďových záhrad, respektíve jazierok v Košiciach na ZŠ Staničná či v Michalovciach na ZŠ Moskovského alebo Gymnáziu Ľudovíta Štúra.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre