V Levoči začne ďalšia etapa rekonštrukcie Námestia Majstra Pavla

VýchodSpravodajstvo

Samospráva získala dotáciu vo výške vyše jedného milióna eur.

Mesto Levoča pripravuje pokračovanie rekonštrukcie Námestia Majstra Pavla, ktorá bola vyčíslená na takmer jeden milión eur. Stavebné práce by mali začať v októbri. Táto časť je druhou etapou komplexnej obnovy námestia, pričom v pláne sú ešte ďalšie tri etapy. Do revitalizácie námestia sa zatiaľ investovala suma vo výške viac ako dva milióny eur. Samospráva na ďalšiu etapu získala dotáciu od Ministerstva financií Slovenskej republiky a Prešovského samosprávneho kraja. Stavebné práce by mali trvať približne deväť mesiacov.

V rámci postupnej obnovy Námestia Majstra Pavla sa podarilo zrealizovať opravy v severnom parku. V roku 2011 bola zrekonštruovaná južná časť námestia. Kompletná obnova východnej časti začala na jeseň minulého roka. Rozpočtovaný náklad súčasnej fázy prác predstavuje takmer 980-tisíc eur s DPH.

Foto
Námestie Majstra Pavla v Levoči / TASR

Súčasťou projektu je výmena starých rozvodov inžinierskych sietí, pričom na námestí by mali pribudnúť aj nové rozvody zavlažovania. „Bude napájané z existujúcej nádrže pri evanjelickom kostole, ktorá doteraz slúžila ako požiarna nádrž. Na zavlažovanie bude využívaná hlavne dažďová voda,“ informovala Lenka Petrášová z oddelenia investičnej činnosti na Mestskom úrade v Levoči s tým, že zároveň sa zrekonštruujú povrchy ciest a chodníkov, a to pomocou kamennej dlažby: „V priestore chodníkov sa doplnia vstupy do gotických pivníc priamo z námestia, čím sa sprístupnia tieto unikátne historické priestory. Doplnia sa nové stĺpy verejného osvetlenia, prvky drobnej architektúry, obnovia sa zelené plochy a doplní sa nová líniová zeleň po obvode námestia vrátane vzrastlej stromovej zelene.“

Cieľom samosprávy je kompletne zrekonštruovať Námestie Majstra Pavla a dať mu formu hodnotného verejného priestoru. Mesto chce skvalitniť verejný priestor pre pešieho návštevníka vytvorením bezbariérového priestoru či zlepšením povrchov. Zároveň by sa mali vytvoriť podmienky pre existenciu pešej zóny na námestí a prístup dopravy len v nevyhnutnej miere.

Samospráva by chcela vybudovať záchytné parkoviská pre vozidlá smerujúce do historického centra, čo potvrdila aj Petrášová: „Zároveň však rekonštrukcia inžinierskych sietí vytvorí podmienky pre rozvoj historických objektov priamo na námestí a skvalitní ich funkčnú prevádzku a umožní vlastníkom objektov ich plnohodnotné využitie. Celkové architektonické riešenie sa snaží o priznanie doby, v ktorej sa táto rekonštrukcia uskutočňuje. Návštevník tým pádom nebude uvedený do omylu historizujúcimi prvkami a bude pre neho jasné, čo je v skutočnosti na Námestí Majstra Pavla to hodnotné, teda historické meštianske domy, Chrám sv. Jakuba či mestská radnica.“

Projekt vychádza z celkovej koncepcie rekonštrukcie Námestia Majstra Pavla. Návrhu predchádzal architektonicko-historický prieskum, v rámci ktorého boli preštudované jednotlivé vývojové fázy a zásahy do námestia. Mesto sa rozhodlo zachovať pozitívne zmeny, ako napríklad severný park či výsadbu zelene po obvode námestia. Samospráva by zároveň chcela odstrániť viaceré zásahy z obdobia socializmu či historizujúce prvky, ktoré nezodpovedali skutočnosti a histórii námestia.

 

Zdroj: SITA

 

Komentáre