V Malej Prahe búrajú garáže, od stavby nového bytového domu sú ešte ďaleko

KošiceSpravodajstvo

Obyvatelia v lokalite Malá Praha s výstavbou nesúhlasia. Okrem petície vzdorujú aj neodpredaním garáží.

Obyvatelia Starého Mesta sa už dlhšie obávajú výstavby v lokalite zvanej Malá Praha. Stavba v mieste prelínania ulíc Jarná a Jesenná by podľa mnohých spôsobila nadbytočné zahusťovanie. Ešte minulý rok proti tomuto projektu podali obyvatelia námietky v rámci pripomienkovania územného plánu.

„V termíne, v ktorom bolo možné podať námietky voči územnému plánu a vyjadriť sa k variantám, sme s kolegyňou Evou Hulmečíkovou podali viacero námietok a popísali sme konkrétne lokality, ktoré sú problematické,“ pripomenul začiatky iniciatívy občanov poslanec Starého Mesta Michal Djordjevič.

Ľudia, ktorí v lokalite bývajú, často čelia Pamiatkovému úradu, ak chcú na svojich príbytkoch niečo zmeniť a príde im nepredstaviteľné, že by v okolí mal vyrásť nový objekt, ktorý architektúrou nebude zapadať do susedstva. Obyvatelia ešte v novembri minulého roka poukazovali na nedostatky tejto stavby. Na mieste, kde by mala údajne stavba vzniknúť, sa začalo minulý týždeň búranie garáží, ktoré tam momentálne stoja. Časť parcely s garážami je už vo vlastníctve súkromnej spoločnosti a na búracie práce mala spoločnosť podľa starostu Starého Mesta Igora Petrovčíka povolenie.

„V predmetnej lokalite na rohu ulíc v stredu (6.3.) v ranných hodinách prebehli búracie práce. My sme na podnet občanov túto aktivitu zaregistrovali a boli sme aj na mieste, kde sme skonštatovali, že všetko je legislatívne v poriadku, keďže bolo vydané búracie povolenie na búranie týchto starých garáží,“ povedal starosta.

Občania v búraní garáží vidia ďalší krok pred samotnou výstavbou, aj napriek tomu, že k projektu zatiaľ nebolo vydané stavebné povolenie. Podľa jedného z obyvateľov to nie je prvý pokus investora stavať v tejto lokalite a tvrdí, že projekty na stavbu v tomto objekte sa datujú až do roku 1999. Ak by chcel investor na mieste stavať, potreboval by najprv odkúpiť všetky garáže v danej lokalite. Traja obyvatelia majú tieto garáže stále vo svojom vlastníctve a jeden z nich potvrdil, že dostal na odpredanie garáže ponuku od investora.

Obyvateľ, ktorý si nežiadal byť menovaný, povedal, že ponuku neprijal a ani sa prijať nechystá, keďže mu na nezastavaní tejto lokality záleží. Na miesto nie je zatiaľ vydané stavebné povolenie, ak sa investorovi nepodarí odkúpiť všetky garáže, výstavba by mala byť znemožnená, čo sa podľa odhodlaných obyvateľov stane. Tohto postoja si je vedomý aj starosta Petrovčík. „Občania vyjadrili svoju nevôľu a nespokojnosť aj petíciou proti výstavbe, ktorá sa tam pravdepodobne chystá, ale k tomu treba povedať, že nie sme ani v stave, aby bolo vytýčené nejaké pojednávanie v rámci územného konania, to znamená, že sa k tomu neviem vyjadriť, keďže neviem, o aký bytový dom by malo ísť. Viac budeme vedieť, keď bude podaná príslušná žiadosť na stavebný úrad a bude začaté stavebné konanie,“ dodal starosta.

 

Autor: MARTIN MAJDÁK

Komentáre