V Poloninách vznikne nový turistický chodník, umožní výstup na Gazdoráň

VýchodSpravodajstvo

V Národnom parku Poloniny vznikne nový turistický chodník. Jeho cieľom je zlegalizovať návštevy prírodnej rezervácie Gazdoráň a umožniť výhľad na vodárenskú nádrž Starina z rovnomenného kopca.

Foto
Cieľom nového turistického chodníka v Poloninách je zlegalizovať návštevy prírodnej rezervácie Gazdoráň a umožniť výhľad na vodárenskú nádrž Starina z rovnomenného kopca / wikipedia

„V Národnom parku Poloniny vznikne nový turistický chodník. Jeho cieľom je zlegalizovať návštevy prírodnej rezervácie Gazdoráň a umožniť výhľad na vodárenskú nádrž Starina z rovnomenného kopca," informovala Martina Vlasáková zo Správy národného parku Poloniny.

„Navrhovaný turistický chodník povedie z obce Príslop k vykrývaču nad Karcabou, potom cez lúky, cestu a lesným chodníkom až na lokalitu prírodná rezervácia Gazdoráň a potom po lesnej ceste k autobusovej zastávke pri hlavnej ceste nad velínom vodnej nádrže Starina," priblížila Vlasáková s tým, že celková dĺžka mierne náročnej trasy je približne sedem kilometrov, jej absolvovanie odhaduje na dve až tri hodiny.

Trasa je podľa jej slov výnimočná z geomorfologického, botanického i hydrologického hľadiska. „Z chránených a ohrozených druhov sa tu vyskytuje napríklad čemerica purpurová a vstavač počerný," uviedla. Kopec Gazdoráň je tiež krajinnou dominantou vodárenskej nádrže Starina, jednej z najväčších umelých zásobární pitnej vody v celej Strednej Európe.
 

Foto
Aktuálne Správa NP Poloniny čaká na vydanie územného rozhodnutia, následne požiada Klub slovenských turistov o registráciu turistického chodníka pridelenie čísla a farby a tiež jeho vyznačenie.  / slovakiatravel

Aktivity smerujúce k zriadeniu nového turistického chodníka podľa Vlasákovej vzišli z procesu vypracovávania nového návštevného poriadku NP Poloniny v roku 2018, na ktorom participovala i verejnosť.

„Z doručených návrhov a návrhov zamestnancov správy vyplynula požiadavka na zriadenie nového turistického chodníka do lokality PR Gazdoráň. Dôvodom na vznik chodníka boli aj sústavné nelegálne návštevy lokality turistami z dôvodu spoznania lokality alebo získania pekných fotografií."

Keďže je proces schvaľovania nových turistických a náučných chodníkov zdĺhavý najmä v súvislosti so získaním súhlasných stanovísk vlastníkov pozemkov a tiež všetkých zainteresovaných orgánov štátnej správy, Vlasáková predpokladá, že chodník na Gazdoráň by mal byť oficiálne prevádzkovaný v budúcoročnej letnej sezóne. Aktuálne Správa NP Poloniny čaká na vydanie územného rozhodnutia, následne požiada Klub slovenských turistov o jeho registráciu, pridelenie čísla a farby a tiež jeho vyznačenie.

Zdroj: TASR

Komentáre