V Poprade pribudne nová cyklotrasa

VýchodSpravodajstvo

O jej lokalite rozhodujú občania.

Mesto Poprade plánuje výstavbu nového cyklistického chodníka. Ten by mohol pribudnúť po severnom brehu rieky Poprad, ktorý by doplnil už existujúci cyklochodník na južnej strane rieky. Druhou alternatívou je nadviazať na novú cyklotrasu, ktorá vedie od veľkého kruhového objazdu popri rieke Poprad. Tento úsek s napojením na Veľkú Lomnicu je v súčasnosti vo výstavbe. „Pôvodne sme sa chceli pustiť do výstavby chodníka smerom na Svit, a tým odľahčiť existujúcemu chodníku po južnej strane rieky, ktorý je dosť frekventovaný. Po avizovaní tejto informácie sa však stretávame s rôznymi názormi na tento zámer. Preto sme si povedali, nech rozhodnú ľudia,“ uviedol primátor mesta Poprad Anton Danko.

Foto
Cyklochodník medzi Popradom a Svitom / TASR

Mesto Svit chce zrealizovať výstavbu nového chodníka po brehu Popradky, ktorý bude určený pre peších, pričom cyklotrasa na tomto úseku zatiaľ nie je v pláne. Ak by mesto Poprad stavalo chodník po severnej strane rieky, vo Svite by na neho nenadviazali tak, ako to bolo v prípade chodníka na južnej strane. Ak by cyklotrasa viedla opačným smerom, nadviazala by na v súčasnosti realizovanú etapu cyklochodníka, ktorý by mal vo finále pokračovať cez Matejovce a nadviazať až na Veľkú Lomnicu. Najprv je však potrebné ukončiť majetkoprávne vysporiadanie pozemkov. Ak by chodník smeroval na Svit, je potrebné sa dohodnúť so správou povodia, ktorá je vlastníkom priľahlých pozemkov. Mesto Poprad po splnení požadovaných podmienok chce požiadať o nenávratný finančný príspevok.

 

Zdroj: SITA

 

Komentáre