V pralesoch Slovenska: Stačí tak málo. Vyjsť zo svojej komfortnej zóny a na pár hodín splynúť s divočinou

SlovenskoZaujímavosti

Príroda, na rozdiel od človeka, svoje zákony neporušuje, povedal koncom pätnásteho storočia taliansky renesančný mudrc Leonardo Da Vinci. Netušil, že Európanom sa za päťsto rokov podarí väčšinu pôvodných lesov zničiť. A budú musieť roky pracne bojovať aspoň za ochranu ich posledných zvyškov. Tie slovenské budú prísne chránené od 1. decembra.

Foto
Tretina celej výmery prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska by mala pokrývať biotopy rozšírenia vzácneho a chráneného hlucháňa hôrneho  / pralesy.sk

Neviem, či poznáte hlucháňa. Či ste niekedy videli jeho kĺzavý let. Keď sa ako čierny, trochu nemotorný diamant, vznáša nad rozprávkovým, zlatisto zeleným jesenným údolím. Pristáva na vrcholkoch starých borovíc a toká. Neviem, či ste niekedy spali pod hviezdami na hrebeni starých slovenských hôr. Netuším, či ste mali možnosť zhlboka sa nadýchnuť vlhkého živého vzduchu. V jednom z pozostatkov tisíce rokov starých slovenských pralesov.

Cítiť vôňu dažďom nasiaknutej zeme, tvoriaceho sa humusu. Spoznať pikantne tlejúcu vlhkosť starého dreva. Stratiť sa medzi desiatkami jazvečích nôr na strmom brehu. Porastenom papraďami väčšími ako človek. Kde sa ich vrcholky dotýkajú veľkého osieho hniezda na konári starého duba. Oddýchnuť si pod dvestoročnou jedľou. Pri obrovskej baranej hlave, vedľa ktorej sa na hnijúcom, ešte dosť pevnom bukovom vývrate, niekoľko hodín predtým obtieral najprv rys, potom aj medveď a nakoniec svorka vlkov.

Vystúpiť podvečer na septembrový hrebeň, pod ktorým práve vrcholí jelenia ruja. Vidieť mohutné samce s košiskami parohov ako magicky sa pohybujú. Ako bežia a naháňajú jelenice. Och, ako len bežia. Po najstarších a najstrmších svahoch malinísk a čučoriedkovísk tieto lesné bytosti doslova plávajú ako lesné delfíny. Ticho, silno, ľahučko, dokonale. Keď okolo vás tancujú a počujete ich dych, prikrčíte sa k zemi. Chcete byť neviditeľní, ani nedýchate. Iba vnímate a rešpektujete. Máte dojem, ako by ste boli v inom časopriestore. A máte pravdu.

Foto
Stačí tak málo. Vyjsť zo svojej komfortnej zóny do divočiny a na pár hodín s ňou splynúť / pralesy.sk

Niečo sa hýbe

Už je to veľmi dlho, čo nie sme súčasťou ich sveta. Keď vás zavetria, spozorujú a rozvážne utečú, príde vám to ľúto. Neviem, čo cítia muži s puškami tesne predtým, než stlačia spúšť. Verím, že niečo podobné. Nerozumiem tomu, nikdy nebudem. Po zotmení ležíte na hrebeni pod širákom. Stále trúbia, cítite ich pach. Pozeráte na svetlo hviezd, ktoré po miliónoch rokov preletelo galaxiami k Zemi. Ste sami so sebou, stávate sa samými sebou.

Rozmýšľate o všeličom, pýtate sa otázky. Tam hore spíte tvrdými, krátkymi, výdatnými spánkami. Vo sne sa meníte na zviera. Na prales, vaša duša sa prebúdza a prúdi. Dostávate odpovede, ale ráno si ešte sny nepamätáte. Ste si istí, že sa už niečo pohlo. Že sa to hýbe. Už neprestane. Stačí tak málo. Vyjsť zo svojej komfortnej zóny do divočiny a na pár hodín s ňou splynúť.

Ráno vyleziete zo spacáka, idete bosí v oblakoch. Pár metrov ďalej je vyhliadka. Konečne uvidíte krajinu pod vami. Nočnú hmlu mäkko rozpúšťajú slnečné lúče. Rýchlo ustupuje, mizne. Z mora oblakov sa začínajú vynárať oblúky kopcov. Za nimi sú ďalšie kopce a potom ešte iné. Väčšie aj menšie. Žijete v krajine kopcov a doteraz ste o tom nevedeli. Nikdy ste sa neodvážili  zodvihnúť pohľad a poďakovať, že ste toho všetkého súčasťou.

V dolinách sa pomaly zobúdzajú ľudia. Matky, otcovia, bratia, sestry, ich deti. Struhy riek, ciest a striech medzi kopcami sa matne lesknú. Mihotavo blýskajú slnkom. Je to lepšie ako sen. Tu hore, v nekonečnej prírode, nad ľudským svetom. Medzi stáročnými stromami, lesmi, lúkami, kopcami a dolinami. Niekde na polceste medzi vami a vami. V pralesoch Slovenska.

Foto
V rezervácii Pralesy Slovenska dostane ochranu dostane takmer 2,5-hektárov pralesov a takmer 4-tisíc hektárov prirodzených lesov / pralesy.sk

76 chránených pralesov

Začiatkom novembra schválila vláda vznik prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska. Oficiálne vznikne 1. decembra a bude zahŕňať 76 lokalít v rôznych častiach Slovenska s celkovou výmerou takmer 6,5-tisíc hektárov. Ochranu dostane takmer 2,5-hektárov pralesov a takmer 4-tisíc hektárov prirodzených lesov. Tretina celej výmery by mala pokrývať biotopy rozšírenia vzácneho a chráneného hlucháňa hôrneho. 

„Vďaka silnej podpore verejnosti a aktívnej spolupráci štátnych inštitúcií dostanú pralesy Slovenska skutočnú ochranu. Záchrana našich najcennejších starých lesov je obzvlášť dôležitá v čase klimatickej krízy,“ komentoval vznik prírodnej rezervácie minister životného prostredia Ján Budaj.

Väčšina pralesných lokalít je už teraz súčasťou národných parkov, ich ochranných pásiem, ako aj chránených krajinných oblastí. Pozemky sú vo vlastníctve štátu, v správe štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky. Väčšinou ide o neprístupné a málo navštevované časti lesa.

     

Foto
Čo sa týka východu Slovenska - Košického a Prešovského kraja, z celkovo 76 pralesných prírodných rezervácií ide o týchto 17 lokalít v deviatich okresoch / pralesy.sk

Košice-okolie, Sobrance aj Bardejov

Na celom území pralesnej rezervácie by mal platiť najprísnejší, piaty stupeň ochrany. Lokality sú vo všetkých krajoch okrem Nitrianskeho. Najviac sa ich nachádza v Banskobystrickom a Žilinskom kraji.

Najväčšia výmera, viac ako 1 800 hektárov, vyhlásenej rezervácie Pralesy Slovenska je v rámci štátneho podniku Lesy SR v rámci ich odštepného závodu Liptovský Hrádok. Nasledujú odštepné závody Slovenská Ľupča s výmerou 1 107 hektárov a závod Čierny Balog s 1 072 hektármi. 

Čo sa týka východu Slovenska - Košického a Prešovského kraja, z celkovo 76 pralesných prírodných rezervácií ide o týchto 17 lokalít v deviatich okresoch: 

Beňatínsky les, Berdo, Diel, Fedkov, Krivec (Sobrance), Busov, Sivá skala, Stebnická Magura (Bardejov), Čierna Hora, Šimonka (Vranov nad Topľou), Domková (Spišská Nová Ves), Holičná, Kráľova hoľa (Poprad), Kujavy (Prešov), Marocká hoľa (Košice-okolie), Múr (Michalovce) a Zbojnícka dolina (Gelnica).  

Foto
Celoslovenské mapovanie pralesov a pralesových zvyškov sa uskutočnilo v rokoch 2009 až 2015 a realizovalo ho Občianske združenie Prales / pralesy.sk

Ochrana a spoznávanie

Potreba zintenzívniť ochranu pralesov vyplynula z celoslovenského mapovania pralesov a pralesových zvyškov v rokoch 2009 až 2015, ktoré realizovalo Občianske združenie Prales. Inventarizácia vzácnych ekosystémov ukázala, že na Slovensku sa zachovalo vyše 10-tisíc hektárov pralesov. Tretina z nich nebola dostatočne chránená najvyšším 5. stupňom ochrany.

Spolupráca mimovládnych organizácií, najmä dvoch z nich - Občianskeho združenia Prales a WWF Slovensko (World Wide Fund for Nature Slovakia) a štátnych inštitúcií priniesla odborný návrh lokalít. Onedlho bol vypracovaný projekt ochrany a dokumentácia pre vyhlásenie týchto chránených území. 

Vyhlásenie prírodných rezervácií Pralesy Slovenska zabezpečí ochranu cenných biotopov a zároveň umožní sústrediť do nich výskum prebiehajúcich prírodných procesov. Vyhlásením pralesov sa tiež otvára možnosť využiť vzácne lokality pre rozvoj poznávacieho a prírodného turizmu. 

Foto
Túlanie sa po krajine, jazda na bicykli alebo na koni s odborným sprievodcom, môže priniesť rovnako cenné zážitky, ako pozorovanie voľne žijúcich zvierat, či poznávanie prirodzených procesov v národnom parku / pralesy.sk

Digitálny detox, očista duše

Prírodný poznávací turizmus je dnes vo svetových národných parkoch bežným štandardom. S tým samozrejme súvisia aj príjmy z cestovného ruchu v chránených  územiach. Túlanie sa po krajine, jazda na bicykli alebo na koni so sprievodcom, môže priniesť rovnako cenné zážitky, ako pozorovanie voľne žijúcich zvierat, či poznávanie prirodzených procesov v národnom parku.

Medzi najžiadanejšie zážitky prírodného turizmu v divočine patria okrem pozorovania a fotografovania voľne žijúcich zvierat a krajiny či sledovania prírodných zákonitostí aj rôzne prírodné terapie, pozorovanie hviezd a spanie pod nočnou oblohou. Čoraz viac sa pri pobyte v prírode začína sa hovoriť o digitálnom detoxe, ale aj o psychoterapeutickej praxi a očiste duše.

Lesy sú jedným z najdôležitejších stabilizačných fenoménov krajiny. Dnes už vieme veľmi dobre a konkrétne vyčísliť aké sú a aké budú benefity, ak krajinu chránime a budeme ju chrániť ešte viac. A naopak, čo sa bude diať a aké budú straty v prípade, že lesné a krajinné ekosustémy chrániť nebudeme.

Komentáre