V Prešove sa začína zimná údržba

PrešovSpravodajstvo

Mesto má pripravený operačný plán.

So zimnou údržbou sa v metropole Šariša začne od 15. novembra a potrvá do 15. marca budúceho roka. Zabezpečia ju Technické služby mesta Prešov v spolupráci so Správou a údržbou komunikácií mesta Prešov.

Koordinovaným zásahom pracovných čiat má pomôcť vylepšený dispečing a tiež zlúčenie údržby ciest a chodníkov. Účelom tohto spojenia je optimalizácia a zjednodušenia systému nasadzovania techniky a personálnych zdrojov. Mesto má 223 kilometrov mestských komunikácií a viac ako 250 kilometrov chodníkov.

V areáli Technických služieb mesta Prešov na Jesennej ulici sa nachádza dispečing, ktorého vybavenie a prepojenie s dispečingom Dopravného podniku mesta Prešov, mestskej polície a Správy a údržby ciest Prešovského samosprávneho kraja uľahčí prácu dispečerov. Pre komunikáciu s občanmi mesta je zriadená aj e-mailová adresa, ktorá je prioritne určená pre podnety občanov či nonstop krízová telefónna linka.

 

Foto
Illustračná fotografia / TASR

Prešov má pripravený operačný plán zimnej údržby, v ktorom sú zahrnuté všetky náležitosti zabezpečenia, vrátane organizačného či vecného zabezpečenia, rozdelenia skládok posypového materiálu a telefónneho spojenia. Plán definuje a zatrieďuje komunikácie mesta Prešov do 4 kategórií obslužnosti, ktoré pokrývajú všetky komunikácie v správe mesta:

1. trieda – Zberné komunikácie s frekventovanými trasami MHD k dôležitým inštitúciám v meste

2. trieda – Ostatné trasy MHD a dôležité obslužné komunikácie ako aj chodníky pri školách, priestranstvo zastávok MHD

3. trieda – Obslužné komunikácie a chodníky podľa dopravnej dôležitosti z hľadiska mesta

4. trieda – Úseky, do ktorých sú zaradené zaslepené komunikácie k osamelým domom, medziblokové komunikácie, parkoviská

Zámerom je zabezpečiť zjazdnosť a schodnosť mestských komunikácií v zimnom období v požadovanej kvalite a v rámci reakčných časov určených operačným plánom zimnej údržby. Plán schválilo mestské zastupiteľstvo, v prípade kalamít sú zmluvne dohodnuté aj externé kapacity techniky a personálu.

Naskladnených je približne 100 ton posypovej soli a 400 ton štrku, zabezpečný je tiež ekologický posypový materiál chlorid horečnatý (približne 30 ton) spolu so zeolitom (približne 50 ton). O zimnú údržbu ciest a chodníkov sa postará približne 70 pracovníkov. Pripravené sú aj štyri veľké a štyri menšie sypače s radlicami určené pre medziblokové priestory, nakladače, obslužná technika, dispečerské vozidlo. Na zimnú údržbu chodníkov je k dispozícii aj 18 mechanizmov.

Komentáre