V Smižanoch sa začalo s výstavbou zberného dvora

VýchodSpravodajstvo

Cieľom je zvýšiť celkovú mieru triedenia odpadu.

Obec Smižany neďaleko Spišskej Novej Vsi si chce vybudovať zberný dvor. S prácami sa už začalo a hotové by mali byť po stavebnej aj administratívnej stránke do konca roka. Samospráve sa podarilo na tento projekt získať dotáciu vo výške 371-tisíc eur z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Zvyšok nákladov na úrovni približne 20-tisíc eur dofinancuje obec zo svojho rozpočtu.

Starostka Miroslava Szitová uviedla, že súčasťou projektu je spevnená plocha so zbernými nádobami, oplotenie, vjazd na pozemok a inžinierske siete:

„Ďalej je tam cestná váha a obytný kontajner pre pracovníka a celý areál bude strážený kamerovým systémom.“

Nový dvor vznikne na celkovej ploche 1600 štvorcových metrov na Tatranskej ulici v areáli poľnohospodárskeho družstva. Pozemky obec získala zámenou s cirkvou.

„Počtom obyvateľov sme druhou najväčšou obcou na Slovensku, toho odpadu vyprodukujeme pomerne dosť a doposiaľ sme nemali zberný dvor. Dopyt obyvateľov bol veľmi veľký, najmä zo strany majiteľov rodinných domov, pretože hlavne separovaný odpad musia pomerne dlho skladovať,“ doplnila starostka.

Foto
S výstavbou zberného dvora sa už začalo / facebook.com/smizany.obec

Problémom tiež podľa nej bolo umiestnenie veľkoobjemového a nebezpečného odpadu. Do budúcna chce obec ešte vylepšiť tieto služby, okrem iného zvažuje zakúpiť vlastné vozidlo na zber komunálneho odpadu.

Referent dopravy, odpadového hospodárstva a majetku obce Ondrej Beregházy priblížil, že po dostavbe bude priestor slúžiť na zber objemného, kuchynského, drobného stavebného a biologicky rozložiteľného odpadu:

„V budúcnosti by sme chceli zber rozšíriť aj o ďalšie zložky odpadu, ako sú obaly zo skla, plastov, kuchynský olej a podobne.“

Cieľom projektu je zvýšiť celkovú mieru triedenia odpadu v obci. Tá sa v súčasnosti pohybuje na úrovni 35 percent, kým v roku 2018 to bolo len okolo 12 percent. Darí sa im znižovať aj celkovú produkciu odpadu, vlani bola na úrovni 382 kíl na obyvateľa.

 

Zdroj: TASR

Komentáre