V Snine pribudne nový výdajný automat pitnej vody

VýchodSpravodajstvo

Prístup k nemu bude mať takmer 300 obyvateľov.

Mestu Snina bola schválená dotácia na realizáciu projektu Ochráňme sa navzájom, pomocou ktorej má byť financovaný výdajný automat pitnej vody na Štúrovej ulici. Michaela Šalachová z kancelárie primátora informovala, že prístup k pitnej vode z nového odberného zariadenia bude tak mať približne 300 obyvateľov.

„Cieľom je aj predchádzanie vzniku život a zdravie ohrozujúcich situácií v lokalite s marginalizovanou rómskou komunitou, čo bude mať nepriamy vplyv i na obyvateľov celého mesta,“ dodala Šalachová.

Foto
Mesto už v minulosti riešilo akútny problém s pitnou vodou v lokalite na Študentskej ulici / Pixabay

Výdajný automat sa bude nachádzať pri bytovom dome na železobetónovej prefabrikovanej vodomernej šachte. Dodávateľ, ktorým je Mestský podnik Snina si už prevzal stavenisko. Projekt by mal zrealizovať do desiatich týždňov. Samospráva získala dotáciu z Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, a to vo výške 15-tisíc eur.

Mesto už v minulosti riešilo akútny problém s pitnou vodou v lokalite na Študentskej ulici, kedy bolo náhradné zásobovanie pitnou vodou financované z vlastného rozpočtu.

„Problém s dodávkou pitnej vody sme zaznamenali lokálne aj na Štúrovej ulici, v tom čase ešte v menšej miere. Dnes sa situácia zmenila a výdajný automat bude osadený aj v tejto lokalite,“ dodala hovorkyňa.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre