V Spišskej Novej Vsi vznikne Banícke námestie

VýchodSpravodajstvo

Bude prepojené s cyklochodníkom.

Vďaka eurofondom vznikne v Spišskej Novej Vsi Banícke námestie s prepojením brehov Hornádu. Pôjde o prvok rekreačnej zóny v meste.

„Realizácia projektu Ekologicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi bola dlhoročným cieľom mesta s baníckou históriou, na ktorú sa tento projekt odvoláva. V rámci neho v lokalite pribudnú spevnené plochy, lavičky, prístupová komunikácia, osvetlenie, doplnková infraštruktúra vrátane vitríny a banera s baníckou históriou pri objekte Multicentra,“ uviedol vedúci oddelenia výstavby a dopravy na mestskom úrade Milan Mucha.

Existujúcu cyklotrasu na opačnom brehu Hornádu prepojí s Baníckym námestím nová lávka pre cyklistov a chodcov. Na banícku tradíciu sa bude odvolávať aj podzemné osvetlenie s mapou 21 baníckych a hutníckych miest formou svietidiel zabudovaných priamo do dlažby.

„Bude znázorňovať umiestnenie starých baníckych a hutníckych miest celého Spiša a tematicky bude prechádzať do osvetlenia mosta,“ vysvetlil Mucha.

Foto
V meste bude nové námestie / Mesto Spišská Nová Ves

Z výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy mesto získalo nenávratný finančný príspevok vo výške viac ako 490-tisíc eur.

„Pri podávaní projektu v tom čase boli oprávnené výdavky projektu na úrovni približne 517-tisíc eur. Vzhľadom na súčasnú situáciu na trhu stavebníctva musela byť hodnota zákazky aktualizovaná a výsledná suma projektu po realizácii verejného obstarávania je takmer o 100-tisíc eur vyššia,“ povedal Mucha.

Spolufinancovanie projektu bude mesto hradiť z vlastných zdrojov a so stavebnými prácami sa začne na jar budúceho roka. Práce by mali byť hotové do šiestich mesiacov.

 

Zdroj: TASR

Komentáre