V spore medzi Kežmarkom a Ľubicou nastal obrat

VýchodSpravodajstvo

Hranica katastra bude pretínať nielen niektoré bytovky, ale aj jednotlivé byty.

V spore o veľkú časť územia sídliska Juh, ktorý takmer 30 rokov vedie mesto Kežmarok s obcou Ľubica, nastal zásadný obrat. Krajský súd v Prešove vydal rozhodnutie, ktorým zrušil zápis zmeny hranice katastrálnych území z roku 2018. Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia sa podľa starostu Ľubice Jána Kapolku veľká časť sídliska Juh opäť stane územím obce Ľubica:

„Budeme toto územie spravovať a budeme plniť všetky úlohy pre občanov minimálne tak, ako ich plnilo mesto Kežmarok.“

Foto
Spor medzi mestom Kežmarok a obcou Ľubica trvá takmer 30 rokov / RÁDIO KOŠICE

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať takzvanú kasačnú sťažnosť na Najvyšší správny súd. Urobí tak Okresný úrad v Kežmarku, ale ako povedal primátor mesta Ján Ferenčák, aj samotná radnica:

„Súd sa nevysporiadal s našimi argumentmi. Okrem toho ani v jednej vete nespomenul názory a vôľu ľudí z daného územia.“

Na sídlisku Juh opäť nastane kuriózna situácia. Hranica katastra bude pretínať nielen niektoré bytovky, ale aj jednotlivé byty. 

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

 

Komentáre