V troch školách preinvestuje Prešovský kraj viac ako 18,2 milióna eur

VýchodSpravodajstvo

Prešovský samosprávny kraj na troch svojich stredných školách v Prešove, Poprade a Starej Ľubovni preinvestuje viac ako 18,2 milióna eur z európskych peňazí. Uspel v rámci iniciatívy dobiehajúcich regiónov Catching-up Regions s ďalšími projektami zameranými na zvyšovanie kvality odborného vzdelávania a prípravy na školách.

Foto
V Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove budú finančné zdroje EÚ využité na prestavbu haly praktického vyučovania, rekonštrukciu telocvične a rozvodov / FB Spojená škola, Ľ. Podjavorinskej 22, Prešov

Prostriedky sa využijú na materiálne dovybavenie, vybudovanie moderných odborných pracovísk i zvýšenie energetickej hospodárnosti haly praktického vyučovania.

„Ide o významný balík peňazí, ktorý výrazným spôsobom skvalitní naše školské objekty, ich dielne, laboratóriá či učebne a tým aj samotný vzdelávací proces. Keď chceme mať školy európskeho charakteru, ktoré napredujú a ďalej sa rozvíjajú, aby ponúkali našim žiakom maximum a dobre ich pripravili na trh práce a budúcnosť, musíme pre to niečo urobiť," uviedol predseda PSK Milan Majerský.

V spojenej škole v Starej Ľubovni budú financie použité na výstavbu nového objektu elokovaného pracoviska školy v obci Lomnička, ktorý bude mať moderné priestorové a dispozičné riešenie. Nová budova bude zároveň slúžiť ako náborové centrum na propagáciu, marketing, ako aj na rôzne školenia, prednášky či kurzy. Celkové oprávnené výdavky projektu tejto školy boli schválené vo výške viac ako 2,8 milióna eur.

V Strednej odbornej škole elektrotechnickej Poprad-Matejovce sa vybuduje nový objekt na praktické vyučovanie, ktoré bude predstavovať ucelený komplex s teoretickými a praktickými učebňami, športovým a ubytovacím zázemím. Celkové oprávnené výdavky projektu v popradskej škole predstavujú vyše 8 miliónov eur.

V Spojenej škole Ľ. Podjavorinskej v Prešove budú finančné zdroje EÚ využité na prestavbu haly praktického vyučovania, rekonštrukciu telocvične a rozvodov, ako aj na modifikáciu a terénne úpravy areálu školy. Celkové oprávnené výdavky na investičné akcie v tejto spojenej škole boli schválené vo výške viac ako 7,4 milióna eur.

PSK sa venuje zvyšovaniu kvality odborného vzdelávania a prípravy na svojich školách už od roku 2018. Ide o jeden z hlavných komponentov spomínanej iniciatívy Európskej komisie a Svetovej banky Catching-Up Regions.

Zdroj: TASR

Komentáre