Väčšina košických vysokoškolákov sa opäť vzdeláva dištančne

KošiceKoronavírus

Študenti zo Slovenska by sa mali vrátiť domov.

Kvôli zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii v súvislosti s pandémiou koronavírusu sa študenti vysokých škôl v metropole východu opäť vzdelávajú dištančnou formou.

„Vedenie Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu odporúčalo vedeniam fakúlt v prípade prednášok prechod z prezenčnej na dištančnú formu výučby. Prezenčne budú vyučované len laboratórne cvičenia a semináre, pri ktorých nie je možné výučbu plne nahradiť online formou vzdelávania, napríklad v prípade Lekárskej fakulty a Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. Dištančná výučba je na pôde UPJŠ zavedená do odvolania,“ uviedol pre Košice Online hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan s tým, že momentálne evidujú 21 aktívnych prípadov.

Foto
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  / TASR

Nakazené osoby sú v domácej karanténe a v prípade zhoršenia zdravotného stavu budú hospitalizovaní, čo potvrdil aj Zavatčan:

„Študentom zo Slovenska vedenie univerzity odporúčalo návrat domov, pričom zahraničným študentom študujúcim na UPJŠ v Košiciach bolo odporúčané zotrvať na Slovensku v mieste ich ubytovania.“

Aj Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach presúva teoretickú výučbu do online priestoru. Praktické cvičenia na klinických pracoviskách a v laboratóriách sa budú realizovať prezenčnou formou v malých skupinách za dodržania všetkých hygienických opatrení. UVLF doposiaľ zaznamenala 1 pozitívny prípad. Ide o študentku z Malty, ktorá však nenastúpila na výučbu a nebola v kontakte s ostatnými spolužiakmi a vyučujúcimi.

O forme výučby na Technickej univerzite v Košiciach rozhodujú jednotlivé fakulty. Doposiaľ registrovali 16 pozitívne testovaných zahraničných študentov.

Komentáre