Väčšina prác na ceste pri Herľanoch je už zrealizovaná

VýchodSpravodajstvo

Oprava mosta pokračuje.

Rekonštrukcia cesty medzi obcami Herľany a Banské napreduje. Projekt obnovy 6-kilometrového úseku, mosta a priepustov je financovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu.

„Do tohto momentu už bola zrealizovaná ložná asfaltová vrstva približne na 70 percentách z celkovej plochy. Momentálne sa realizujú zemné práce vrátane podkladových vrstiev a čistenia priekop. Súčasťou projektu je aj rekonštrukcia autobusovej zastávky vrátane nového zastávkového pruhu, nástupišťa, ako aj osvetlenia prechodu pre chodcov. Väčšina prác už bola zrealizovaná, ostáva iba pokládka asfaltových vrstiev a dopravného značenia,“ uviedol hovorca Košického samosprávneho kraja Michal Hudák.

Foto
Práce v úseku pokračujú / facebook.com/kosickykraj

V úseku je rekonštruovaný aj most cez horský potok pred obcou Herľany. Vodičom je k dispozícii mostné provizórium. Nemusia teda využívať obchádzkovú trasu, môžu však po ňom prechádzať striedavo iba v jednom jazdnom pruhu. Most bol uzavretý z dôvodu havarijného stavu.

„Tu už došlo k zmontovaniu nosnej oceľovej konštrukcie, vrátane zaisťovacích prahov. Začínajú sa práce na gabiónových múroch a obsyp mostnej konštrukcie. Zrealizovaných bolo doposiaľ aj 11 priepustov z celkového počtu 13. Momentálne prebieha pokládka lomového kameňa svahov a priekop,“ dodal hovorca.

Župa zdôrazňuje, že z dôvodu nepriaznivej ekonomickej situácie nemá v rozpočte na tento rok finančné prostriedky na nové projekty z kapitálových výdavkov. Aktuálne realizované práce majú finančné krytie z predošlého obdobia, respektíve získali podporu z európskych operačných programov.

Komentáre