Väčšina úsekov opravovanej Tatranskej magistrály by mala byť hotová v tomto roku

VýchodSpravodajstvo

Výsadba stromov nahradí nútený výrub.

Práce na rekonštrukcii Cesty slobody napredujú. Vyše štyri desiatky kilometrov ciest pod Tatrami sú opravené v rozsahu 70 percent, pričom sa pracuje na 36 miestach od Podbanského po Tatranské Matliare. Prešovský samosprávny kraj (PSK) plánuje ešte v tomto roku ukončiť rekonštrukciu šiestich zo siedmich naprojektovaných úsekov. V budúcom roku by mali pokračovať už len konštrukčne náročnejšie práce na mostných objektoch v poslednom siedmom úseku.

V parku v Tatranskej Lomnici sa zároveň začalo s výsadbou nových drevín, ktorá nahradí nútený výrub stromov a kríkov. Celkovo ich bude vysadených 2000.

„Na Slovensku sme možno skôr svedkami toho, že sa stavby odovzdávajú neskôr, tu budeme vidieť, že bude zrejme odovzdaná skôr a v požadovanej kvalite a najmä k spokojnosti všetkých návštevníkov Vysokých Tatier. Vysúťažené firmy si tu naozaj dobre a zodpovedne robia svoju prácu a stíhajú termíny. Je to aj vďaka ich mobilizácii, ku ktorej sme pristúpili začiatkom leta, aby sa práce zefektívnili. Dnes sa tu tiež začala výsadba prvých nových drevín na Ceste slobody. Vraciame Tatrám to, čo im patrí, a to je aj zeleň a priaznivé životné prostredie. V tejto chvíli ide o dve desiatky stromov, pričom postupne sa budú vysádzať ďalšie, s tým, že v krátkej dobe by ich mohlo byť už okolo 200,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Galéria k článku

Výsadba odkazuje na memorandum podpísané vlani, ktorým sa signatári zaviazali nahradiť výrub 249 stromov a krovitých porastov na troch odpočívadlách.

„Šlo o dreviny, ktoré ohrozovali bezpečnosť cestných úsekov a rozhľadové pomery a boli za horizontom životnosti. Ich odstránenie bolo pritom zabezpečované len na cestnom telese, v zárezoch, násypoch a v dotykoch s cestou, za účelom jej sprehľadnenia,“ uviedol úrad PSK.

Nové stromy budú vysadené postupne do troch rokov od podpisu memoranda.

Cesta slobody je významná dopravná tepna prechádzajúca viacerými obcami pod Tatrami a patrí k najdlhším cestám tohto regiónu. Rekonštrukcia sa financuje zo zdrojov EÚ, PSK a zo štátneho rozpočtu v celkovej sume 42 miliónov eur.

Komentáre