Vďaka rekonštrukcii strechy CVČ v Snine vzniknú v priestoroch nové triedy

VýchodSpravodajstvo

Práce budú ukončené do šiestich mesiacov.

Budova Centra voľného času (CVČ) v Snine bude mať novú strechu. Projekt bol vyčíslený na viac ako 83-tisíc eur. Stavenisko už mesto odovzdalo zhotoviteľovi stavby, práce má ukončiť do šiestich mesiacov. Súčasťou rekonštrukčných prác je výmena jestvujúcej lepenkovej krytiny, ktorá je v súčasnosti v havarijnom stave a dlhodobo dochádza k zatekaniu do priestorov objektu.

„Rekonštrukcia strechy na Centre voľného času Snina je veľmi potrebná, pretože nie je možné naplno využívať priestorové kapacity centra. Po rekonštrukcii strechy pretvoríme tieto priestory na dve plnohodnotné triedy, kde budeme môcť deťom poskytnúť zmysluplné trávenie ich voľného času. Ide o triedu plnú talentov, kde budú môcť deti naplno využiť a rozvíjať svoj talent a o environmentálnu triedu, kde budeme zážitkovým spôsobom zvyšovať povedomie žiakov o dôležitosti ochrany životného prostredia,“ uviedla primátorka Daniela Galandová.

Foto
Strecha budovy je v havarijnom stave / facebook.com/cvcsnina/

Obnova strechy je súčasťou vytvorenia tzv. Open talent centra, v ktorom obe triedy vzniknú. Ide o jednu zo štyroch aktivít v rámci medzinárodného projektu Snina – mesto rovnakých príležitostí pre všetkých, týkajúca sa vybudovania infraštruktúry pre sieť multifunkčných centier v okrese Snina. Partnerom je aj obec Ulič, kde sa vybuduje workoutové ihrisko a vonkajšie a vnútorné envirocentrum, ktoré má priaznivým spôsobom vplývať na výchovu detí v oblasti ekológie.

„Našim cieľom je prostredníctvom tejto siete multifunkčných centier dať príležitosť všetkým deťom, a to bez rozdielu na sociálne, zdravotné či iné znevýhodnenia, aby trávili svoj voľný čas plnohodnotne a zmysluplne,“ dodala primátorka.

Celkové výdavky projektu, ktorého cieľom je zvýšiť príležitosti pre zručnosti, talenty, šport a osobnostný rozvoj, ako aj zvýšiť úroveň vzdelania a tým odstrániť chudobu, sú vo výške takmer 975-tisíc eur. Projekt získal grant z Nórska v sume viac ako 877-tisíc eur, spolufinancovaný bol zo štátneho rozpočtu.

 

Zdroj: SITA

Komentáre