Vedci a akademici sa v Košiciach stretli pri príležitosti jubilea Leva Bukovského

KošiceZaujímavosti

Medzinárodnej konferencie sa zúčastní viac ako sedemdesiat odborníkov a študentov zo šestnástich krajín.

Tento týždeň je na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach venovaný medzinárodnej konferencii Teoreticko-množinové metódy v topológii a teórii reálnych funkcií, a to pri príležitosti 80. narodenín profesora Leva Bukovského. Bývalý rektor UPJŠ je zakladateľom teórie množín na Slovensku. „Táto konferencia sa koná pri príležitosti 80. narodenín profesora Leva Bukovského, ktorý bol dlhoročný pracovník Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. Pôsobil aj ako rektor univerzity. Pri tejto výnimočnej príležitosti sme sa rozhodli usporiadať medzinárodnú konferenciu, kde prídu mnohí priatelia profesora Bukovského, jeho spolupracovníci. Máme aj mladých kolegov, ktorí sa zaujímajú o problematiku teórie množín,“ uviedol Peter Eliáš z Matematického ústavu Slovenskej akadémie vied.

Foto
Lev Bukovský / TASR

Bukovský sa zaslúžil aj o vznik Katedry matematickej informatiky na Prírodovedeckej fakulte  UPJŠ a bol druhým porevolučným rektorom tejto univerzity. Dlhoročne sa venoval aj práci so stredoškolskými matematickými talentami. „Zažil som ho ako študent. Ako študent som sa veľmi tešil na jeho prednášky, pretože vždy vedel sprostredkovať poznatky študentom a presvedčiť ich, že tomu aspoň trochu rozumejú, ale nielen naoko, ale naozaj vysvetliť kľúčové veci, ktoré nás lákali k ďalšiemu štúdiu,“ dodal Eláš. Konferencie sa zúčastní viac ako sedemdesiat odborníkov a študentov zo šestnástich krajín, ktorí budú prezentovať svoje vedecké výsledky.

 

Autor: RÁDIO KOŠICE

 

Komentáre