Vedci objavili nový druh hada v Európe, na objave sa podieľal aj Slovák

SvetZaujímavosti

Medzinárodnému tímu sa podarilo objaviť nový druh užovky.

Daniel Jablonski z Univerzity Komenského v Bratislave identifikoval s kolegami z Nemecka a Švajčiarska. Výskumný tím zrealizoval od roku 2013genetickú analýzu viac ako 1600 hadov.

Výsledky potvrdili, že druh užovky obojkovej (Natrix natrix) žijúcej v oblastiach Talianska, Francúzka, západného Nemecka, Veľkej Británie a Švajčiarska je vlastne samostatným druhom nazývaným Natrix helvetica. Odlišuje sa najmä zafarbením. Má výrazné čierne šijové škvrny a na chrbte dva pásy s malými škvrnkami. Dosahuje dĺžku približne jeden meter a živí sa obojživelníkmi a rybami.

Foto
Užovka obojková je jedným z najpočetnejších a najčastejšie pozorovaných hadích druhov Európy / youtube

Užovka obojková je pritom jedným z najpozorovanejších hadov Európe. „Je preto paradoxné, že sme doposiaľ vedeli iba veľmi málo o jej genetickej variabilite a fylogenéze. Tá môže byť u druhov s podobne rozsiahlou oblasťou výskytu pomerne prekvapujúca, ako to ukázali už i skoršie štúdie u iných stavovcov. A keďže v súčasnosti prechádzame biodiverzitnou krízou, kedy druhy vymierajú rýchlejšie, ako ich stačíme spoznať, sú podobné zistenia veľmi dôležité,“ povedal o objave Jablonski.

Aj napriek tomu, že Európa je dôkladne študovaným regiónom sveta, v tomto roku ide už o tretí objav z ríše plazov, ktorý je na základe výskumu preklasifikovaný na samostatnú druhovú úroveň.

 

Zdroj: TASR

Komentáre