Vedci z Lekárskej fakulty v Košiciach získali šesť miliónov eur na výskum koronavírusu

KošiceKoronavírus

Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pokračuje v skúmaní nového koronavírusu. Prostredníctvom výsledkov projektu za viac ako 6,31 milióna eur chce prispieť k zlepšeniu liečby ochorenia COVID-19.

Foto
Projekt za viac ako 6-miliónov eur prináša návrh uceleného konceptu výskumu od epidemiológie s cieľom získania reálneho obrazu kolektívnej imunity a identifikácie kardiovaskulárnych následkov prekonania COVID-19  / Flickr/Archive

„Lekárska fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (LF UPJŠ) v Košiciach pokračuje v skúmaní nového koronavírusu. Prostredníctvom výsledkov projektu za viac ako 6,31 milióna eur chce prispieť k zlepšeniu liečby ochorenia COVID-19, predísť trvalým následkom po jeho prekonaní a úmrtiam," uviedol dekan fakulty a garant projektu Daniel Pella. Hlavnou aktivitou projektu je výskum nových diagnostických markerov a terapeutických prostriedkov u pacientov s ochorením COVID-19.

„Projekt prináša návrh uceleného konceptu výskumu od epidemiológie s cieľom získania reálneho obrazu kolektívnej imunity, cez identifikáciu kardiovaskulárnych následkov prekonania COVID-19 až po výskum imunity na úrovni proteómu periférnych leukocytov,“ dodal Pella.

Čo sa týka kolektívnej imunity, tú zisťovali testovaním protilátok zhruba u 10-tisíc dobrovoľníkov koncom apríla. Aktuálne pracujú na vytvorení databázy s popisom základných anamnestických údajov, predpokladaného klinického priebehu ochorenia, ako aj vytvorení biobanky vzoriek krvi na ďalšie imunologické, biochemické, respektíve genetické/epigenetické vyšetrenia.

Foto
Mladí lekári a vedci na Lekárskej fakulte UIPJŠ v Košiciach. (Ilustračná fotografia) / LF UPJŠ

Ďalším cieľom je určiť zmeny v proteóme buniek imunitného systému po prekonaní COVID-19 a po vakcinácii mRNA či vektorovými vakcínami.

„Namerané zmeny aktivity signálnych dráh leukocytov by mohli byť terčom pre vývoj imunoterapie, komplexný manažment pacientov počas hospitalizácie a súčasne meradlom účinnosti vyvíjaných vakcín proti SARS-CoV-2,“ doplnil Pella s tým, že súčasťou projektu je aj sledovanie pacientov, ktorí boli pre COVID-19 hospitalizovaní na Klinike infektológie a cestovnej medicíny v Košiciach.

Výskumom chcú tiež odhaliť rozdiely v imunitnom systéme pacientov s asymptomatickým, miernym a prudkým priebehom ochorenia, ako aj rozdiely v proteóme pamäťových buniek imunitného systému. Podľa jeho slov je význam takých poznatkov pre celosvetové zvládnutie pandémie rozhodujúci, a to spoločne s potenciálom zmierniť dlhodobé následky prekonania ochorenia.

Na projekte sa bude podieľať spolu 17 vedecko-výskumných pracovníkov LF UPJŠ, súčasťou tímu budú aj zahraniční experti či doktorandi. LF UPJŠ získala na realizáciu projektu nenávratný finančný príspevok vo výške takmer šiestich miliónov eur. Vlastné zdroje fakulty predstavujú približne 315-tisíc eur. Projekt má trvať do júna 2023.

Zdroj: TASR

Komentáre