Veľkonočné sviatky sa slávia aj vo väzniciach

SlovenskoSpravodajstvo

Odsúdení dostanú aj mimoriadne voľno na opustenie ústavu.

Pri príležitosti veľkonočných sviatkov bude mať vyše 80 odsúdených väzňov mimoriadne voľno na opustenie ústavu, a to bez nutnosti momitorovania technickým prostriedkom. Dalších 49 odsúdených opustí väznice dočasne s technickým prostriedkom.

„Mimoriadne voľno na opustenie ústavu je možné podľa zákona o výkone trestu odňatia slobody odsúdenému udeliť za dlhodobé pozitívne výsledky dosahované pri plnení programu zaobchádzania, plnení pracovných povinností, výkone prospešných prác mimo ústavu alebo za vykonanie príkladného činu,“ uviedla hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Monika Kacvinská.

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

Podľa hovorkyne tak môžu väzni stráviť s blízkymi viac hodín. 

„Samozrejme aj tu platí, že čím vyšší stupeň stráženia, tým je väčší rozsah obmedzení pre odsúdeného a väčšia kontrola jeho pohybu. Preto nie na všetkých aktivitách sa môže zúčastniť každá väznená osoba,“ objasnila Kacvinská.

Počas Veľkej noci bude väzňom umožnená aj duchovná služba, zabezpečovať ju budú väzenskí dekani, kapláni a pastori.

„Všetci tí, ktorí budú chcieť prežiť sviatky duchovnejšie, budú mať možnosť pristúpiť k sviatosti zmierenia a duchovným rozhovorom. Taktiež sa môžu aktívne zapojiť do krížovej cesty, poklony kríža, do katechézy obradov Veľkej noci a slávenia svätých omší. Svoj voľný čas môžu využiť aj na osobnú modlitbu sv. ruženca, modlitbu korunky k Božiemu milosrdenstvu v ústavnej kaplnke“ uviedla hovorkyňa.

Konať sa budú aj športové turnaje, šachový turnaj a súťaže v spoločenských hrách.

„Ďalej sa väznené osoby môžu zapojiť do športových súťaží ako napríklad v zhyboch, v počte kľukov za päť minút, zdvihoch na hrazde, skoku z miesta, drepovaní, pretláčaní rúk,“ dodala Kacvinská.

Väznených čaká počas veľkonočných sviatkov aj tradičné jedlo s prihliadaním na ich zdravotný stav.

„Dodržiavanie pôstu je na individuálnom rozhodnutí väznených osôb. Strava bude vydávaná štandardným spôsobom a nebudú chýbať ani tradičné jedlá,“ doplnila hovorkyňa.

Na Slovensku je v súčasnosti 9 762 väznených osôb, z toho je obvinených 1 381 a 8 381 odsúdených. Vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody sa nachádza 41 mladistvých osôb a 482 cudzincov

 

Zdroj: SITA


 

Komentáre