Veriaci slávia sviatok Sedembolestnej Panny Márie – patrónky Slovenska

SlovenskoSpravodajstvo

Púť v Šaštíne sprevádzajú viaceré opatrenia.

Katolíci na Slovensku dnes slávia sviatok Sedembolestnej Panny Márie – patrónky Slovenska. V liturgickom kalendári ide o záväznú spomienku, len na Slovensku ako jedinej krajine sveta je to slávnosť.

Slováci sa stáročia modlili k Sedembolestnej Panne Márii, a to najmä v ťažkých časoch. Veriaci si pripomínajú sedem bolestí Matky Božej, teda proroctvo Simeona o osude jej syna v jeruzalemskom chráme na 40. deň po narodení Ježiša, útek Márie a Jozefa s malým Ježiškom do Egypta pred kráľom Herodesom, hľadanie 12-ročného Ježiša v chráme v Jeruzaleme, stretnutie Márie s Kristom na krížovej ceste, pribíjanie a zomieranie Ježiša na kríži, prijatie mŕtveho Krista do náručia a uloženie Ježiša do hrobu.

Symbolom tohto sviatku je šaštínska pieta, teda socha sediacej Márie s mŕtvym Kristom v náručí. Pápež Pius XI. pri príležitosti 200. výročia ustanovenia sviatku Sedembolestnej za celocirkevný sviatok vydal úradný dokument o vyhlásení Sedembolestnej Panny Márie za patrónku Slovenska, ale aj Slovákov žijúcich v zahraničí. Pápež Pavol VI. V roku 1964 vyhlásil slovenskú národnú svätyňu v Šaštíne za baziliku. Tento chrám sa tak stal prvou bazilikou na Slovensku.

Foto
Šaštínska pieta / TASR

Púť s obmedzeniami

Tradičnou súčasťou sviatku je aj národná púť v Šaštíne, ktorá má tento rok farský rozmer. Dôvodom sú opatrenia zavedené v súvislosti s pandémiou koronavírusu. Podujatie sa uskutoční v súlade s aktuálnymi opatreniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR).

Premiér Igor Matovič a senický regionálny hygienik Ľubomír Šarabok odporúčajú zvážiť účasť na púti v Šaštíne.

„Chcem poprosiť ľudí, ktorí sú zvyknutí chodiť na túto púť, aby sa tentokrát zúčastnili radšej prostredníctvom televízneho vysielania,“ povedal Matovič s tým, že dodržiavanie opatrení bude zabezpečené aj v spolupráci s Policajným zborom.

Regionálni hygienici zrealizovali obhliadku priestorov chrámu a skontrolovali dohodnuté opatrenia.

„Aktuálna epidemiologická situácia v okrese Senica umožňuje konanie takéhoto hromadného podujatia, samozrejme, za podmienok dodržania aktuálne platných opatrení ÚVZ SR,“ uviedol Šarabok.

Vstup do baziliky bude umožnený 500 osobám samostatným vchodom z bočnej strany. Veriaci sa budú musieť preukázať špeciálnymi vstupenkami. Zároveň budú sedieť tak, že jedna lavica bude vždy prázdna. Povinnosťou ostáva rúško alebo iná forma prekrytia horných dýchacích ciest, pričom bude zabezpečená aj dezinfekcia rúk.

Organizátori púte vytvorili v exteriéri pred bazilikou sektor pre 1000 veriacich. K dispozícii je veľkoplošná obrazovka. Nevyhnutnosťou budú rúška a dezinfekcia. Sedenie bude zabezpečené v dvojmetrových odstupoch.

„Počas konania púte mesto Šaštín zakázalo svojim nariadením poskytovanie gastronomických služieb, predaja suvenírov a podobných stánkov na území mesta. Zabezpečenie opatrení mimo vyhradeného sektora bude riešené v súčinnosti so štátnou políciou a dobrovoľníkmi,“ uzavreli hygienici.

 

Zdroj: TASR


 

Komentáre