Veža kostola v Štítniku ukrývala časovú schránku s listinami z 19. storočia

VýchodZaujímavosti

Boli uložené do Archívu Biskupského úradu v Rožňave.

Strecha veže rímskokatolíckeho Kostola sv. Júdu Tadeáša v Štítniku v okrese Rožňava, ktorý je Národnou kultúrnou pamiatkou, sa zrekonštruovala. Počas prác sa koncom minulého roka podarilo objaviť časovú schránku, ktorá obsahovala listiny z rokov 1834 a 1865. Krajský pamiatkový úrad v Košiciach spresnil, že schránka sa nachádzala v makovici pod kovovým krížom na vrchole veže:

„Po odstránení pôvodných šindľov bolo nevyhnuté makovicu s krížom z lucerny odobrať, aby počas obnovy nedošlo k ich poškodeniu. Vďaka tomu bola v makovici nájdená časová schránka v podobe drevenej škatule, pôvodne pravdepodobne prichytenej klincami o drevený trám, na ktorom spočíva kovová makovica. Klince medzičasom zhrdzaveli, ale schránka zostala nepoškodená na tráme.“

Foto
Počas rekonštrukcie sa podarilo objaviť časovú schránku / Mgr. Lenka Bischof, KPÚ Košice – pracovisko Rožňava

V schránke boli tri dokumenty z 19. storočia, pričom všetky boli opatrené pečaťou štítnickej farnosti a podpísané tamojším katolíckym farárom. Pamiatkari doplnili, že správa o rekonštrukcii veže kostola, ktorú realizoval spišský majster Ján Kamenický, pochádzala z 27. apríla 1834.

K listine je pripojená ďalšia s básňou v dobovej slovenčine, ktorej autorom je samotný katolícky farár Ján Ružbacký. Z básne sa dozvedáme, že drevená šindľová strecha veže dokončená v roku 1753 vyhorela v roku 1803 počas požiaru a obnovili ju až po vyše 30 rokoch v roku 1834.“

Najmladšou listinou je správa o ukončení ďalšej výmeny šindľov na veži zo 14. mája 1865. Spolu s ďalšími dokumentmi a časovou schránkou boli uložené do Archívu Biskupského úradu v Rožňave. Súčasný farár po dokončení opravy strechy umiestnil do veže listinu so správou o rekonštrukcii z roku 2022.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre