Viaceré domácnosti vo Vranove nad Topľou sú stále bez teplej vody

VýchodSpravodajstvo

Dôvodom je odpojenie 26 kotolní.

Časť domácností vo Vranove nad Topľou je od začiatku minulého týždňa bez teplej vody. Dôvodom je odpojenie 26 kotolní od dodávok plynu kvôli problému platieb zo strany spoločnosti Team Energo SK, ktorá v meste dodáva teplo a teplú vodu. Mestskí poslanci poverili primátora, aby s firmou vypovedal zmluvu.

„V tomto období sú mimo prevádzku všetky kotolne v správe spoločnosti Team Energo SK z dôvodu pozastavenia dodávky plynu, ako aj z dôvodu hromadnej výpovede zamestnancov spoločnosti. Proces odstúpenia od zmluvy o nájme nehnuteľností a podnikateľskom nájme hnuteľných vecí prebieha,“ informovala hovorkyňa mesta Vranov nad Topľou Eva Fedorňáková.

Foto
Ilustračná fotografia / Pixabay

Spoločnosť Team Energo SK neuhrádza riadne a včas svoje finančné záväzky za združenú dodávku zemného plynu jeho dodávateľovi. Poslanci vtedy prijali zámer na nájom tepelného hospodárstva inou súkromnou spoločnosťou, ktorá by ho prevádzkovala, čo potvrdila aj Fedorňáková:

„Vo štvrtok (30.7.)  mestská rada, na ktorej rokovanie boli prizvaní všetci poslanci mestského zastupiteľstva, zobrala na vedomie zmluvu o budúcej nájomnej zmluve k tepelnému hospodárstvu medzi mestom a spoločnosťou, ktorá má prevádzkovať tepelné hospodárstvo. Predmetná zmluva bola doručená v piatok (31.7.) Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), aby bolo možné prideliť nájomcovi licenciu v čo najskoršom termíne.“

Samospráva stále rokuje s firmou Team Energo SK, so spoločnosťou dodávajúcou plyn, ministerstvom hospodárstva, ÚRSO a ďalšími.

„Nepodceňujeme túto situáciu, hľadáme prienik záujmov a verím, že sa nám to podarí, aj čo sa týka prechodu na spoločnosť, ktorá má tepelné hospodárstvo prebrať. Je potrebné zdôrazniť, že vzniknutú situáciu zapríčinila spoločnosť Team Energo SK, ktorá má v správe tepelné hospodárstvo. Mesto má všetky záväzky voči správcovi vysporiadané a od začiatku vyvíja maximálne úsilie na čo najrýchlejšie vyriešenie tejto situácie so snahou minimalizovať dopad na obyvateľov mesta,“ uzavrela Fedorňáková.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre