Viaceré východoslovenské obce bojujú s povodňami

VýchodSpravodajstvo

Aktualizované 13.35 hod.

Vzhľadom na intenzívne zrážky na východnom Slovensku, ktoré trvajú niekoľko dní, výrazne stúpli hladiny vodných tokov najmä na povodí Bodrogu a Hornádu. Hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) Marián Bocák konkretizoval, že niektoré toky sa včera (18.1.) vyliali zo svojho koryta:

„Vplyvom vybreženia vody z koryta toku Roňava dochádzalo v priebehu predošlého dňa k zaplaveniu okolitých pozemkov v katastroch obcí Michaľany a Luhyňa v okrese Trebišov. V intraviláne obce Kuzmice došlo k vzniku zátarasy v profile mostného objektu križujúceho tok Parnovka – prítok Roňavy.“

Na prietočný profil toku Izra, prítoku Rožňavy v katastri obce Michaľany spadli dva stromy, ktoré odstránili dobrovoľní hasiči. Zároveň sa vybrežil aj vodný tok Chlmec a pozemky v obciach Veľaty, Hrčeľ, Zemplínsky Klečenov a Nižný Žipov v okrese Trebišov sú zaplavené. Voda prítokov Višňovského potoka zaplavila pozemky v extravilánoch obcí Hriadky a Dvorianky.

Foto
Ilustračná fotografia / TASR

Bocák povedal, že v šachte na ľavobrežnej hrádzi kanála Manó, prítoku Trnávky prenikla voda cez teleso hrádze, čo spôsobilo odplavenie zeminy a deštrukciu hrádze:

„Vzniknutý otvor na hrádzi bol hlboký približne 1,5 metra, šírka otvoru je približne 0,5 metra. Vybrežená voda zaplavovala priľahlé poľnohospodárske pozemky v úseku Hriadky – Vojčice. Správca toku pristúpil operatívne k realizácii zabezpečovacích prác, ktoré pozostávali z presmerovania vody do Vojčického kanála pomocou vybudovania provizórneho ochranného valu.“

Medzev a Malá Ida v okrese Košice-okolie včera vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity. V časti odlúčenej Kováčskej ulice v Medzeve sa vylial vodný tok Bodva smerom k obydliam v rozsahu 30 metrov, takže domy neboli prístupné, čo potvrdil aj Bocák:

„V meste Medzev v priebehu predošlého dňa správca toku zabezpečoval odstraňovanie prekážok obmedzujúcich plynulý odtok vody na toku Bodva a poskytol mestu jutové vrecia pre tvorbu druhotných ochranných línii.“

V Malej Ide sa vybrežil vodný tok Ida a Mlynský náhon v častiach ulíc Bukovecká, Školská, Zvončeková a na futbalové ihrisko. V obci Havaj v stropkovskom okrese sa vybrežila voda z koryta toku Bystrica a zaplavila pozemky. Bocák doplnil, že v katastri obce Nižná Písaná v okrese Svidník sa odklonila prúdnica vodného toku Kapišovka:

„Správca toku vykonal tvaromiestnu obhliadku poškodenej časti toku a realizuje zabezpečovacie práce spojené s úpravou prúdnice toku.“

Tretí stupeň povodňovej aktivity platí aj na Olšave. Hladiny v rámci povodí Slanej po miernom poklese opäť stúpajú. Čo sa týka povodí Bodrogu, v dôsledku výdatných zrážok a nasýtenosti povodia je na vodných tokoch pozorovaný výrazný vzostup vodných hladín najmä pri Lekárovciach. Naopak, Roňava, Trnávka či Laborec postupne klesajú. Stupne povodňovej aktivity sa počas dňa môžu meniť v závislosti od aktuálnej situácie. Zároveň platí, že nie všade, kde je vyhlásený druhý, respektíve tretí stupeň povodňovej aktivity dochádza k vybreženiu alebo k ohrozeniu majetku obyvateľov. Na východe je aktuálne v teréne a v pohotovosti 110 vodohospodárov a 20 kusov techniky.

 

Zdroj: TASR

 

Komentáre