Video so zastreleným jelenčaťom pobúrilo internet. Poľovnícka komora sa od strelca dištancuje

VýchodSpravodajstvo

Autor videa sa komore poľovníkov ospravedlnil, napriek tomu existujú jedinci, ktorí poľovníctvo zneužívajú.

Poľovník v Čergovskom pohorí si pri kope slamy, určenej na zimné dokrmovanie, vystriehol päť mladých jelenčiat a na jedno z nich vystrelil. Mal smolu v tom, že ho pri jeho počínaní zachytil kameraman, ktorý na tom mieste točil prírodu. Na internet sa video dostalo s popisom, ktorý poľovníkov vykresľuje v zlom svetle. Reakcia poľovníckej komory na seba nenechala dlho čakať.

„Vzhľadom na množstvo podnetov od verejnosti uvádzame, že sme autora videa okamžite kontaktovali a poďakovali mu za to, že odhalil takéto neetické počínanie a požiadali sme ho o spoluprácu pri odhaľovaní podobného konania. Toto video však vzbudilo vášne a nevraživosť proti poľovníkom a poľovníctvu ako cieľavedomého obhospodarovania a využívania voľne žijúcej zveri ako prírodného bohatstva. Aj preto sme autora videa vyzvali k verejnému ospravedlneniu, nakoľko na konci svojho videa uverejnil text, ktorý osočoval 63-tisícovú skupinu slovenských poľovníkov bez toho, že by poctivých odlíšil od tých, ktorí nekonajú v súlade so zákonom,“ uviedol riaditeľ Slovenskej poľovníckej komory Imrich Šuba.

K videu sa následne vyjadril aj autor a svoje spočiatku radikálne stanovisko zmiernil. „Vzhľadom k tomu, že niektorí poľovníci majú pocit, že hádžem týmto videom všetkých poľovníkov do jedného vreca a že mojím zámerom bolo údajne vrhnúť zlé svetlo na všetkých poľovníkov, uvádzam nasledovné. V žiadnom prípade toto nebolo mojím zámerom, ako vyplýva aj z mojich vyjadrení v diskusii. Video som uverejnil preto, aby som poukázal na to, že toto nie je etický ani morálny spôsob lovu, čo potvrdili aj poľovníci z vedenia Slovenského poľovníckeho zväzu. Video má poukazovať na to, že medzi poľovníkmi sa vyskytujú jednotlivci, ktorí nedodržiavajú etické a morálne pravidlá lovu, ktoré sa učili pri skladaní poľovníckej skúšky,“ uviedol autor videa.

Foto
Video so zastreleným jelenčaťom pobúrilo internet / Facebook

Podľa zákona o poľovníctve poľovník nemôže loviť zver v čase núdze bližšie ako 200 metrov krmovísk a kŕmidiel, pokiaľ je takéto obdobie núdze vyhlásené okresným úradom v sídle kraja. Podľa všetkého ale nešlo o prikrmovacie zariadenie ani kŕmne miesto, ale o niekým voľne vyložené seno pre zver v období ťažkej zimy a vysokého snehu. Ak by aj poľovníkovo konanie nebolo protizákonné, bolo podľa komory poľovníkov minimálne neetické. „Poľovník nerešpektoval prioritný svätohubertovský princíp a zabudol na to, že má zver chrániť, starať sa o ňu a až v poslednom rade loviť, podľa zákonom predpísaných možností a etických zásad,“ dodal Šuba.

Či konal poľovník naozaj protizákonne, už musia vyriešiť orgány činné v trestnom konaní v spolupráci s okresným úradom pozemkovým a lesným, obvodnou poľovníckou komorou, užívateľom poľovného revíru a poľovným hospodárom. 

 

Autor: MARTIN MAJDÁK

Komentáre